Dyscyplina naukowa: 

zdj kadra

Zakład: Ekonomii i Finansów
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia uzupełniające magisterskie, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (specjalność: rachunkowość)

Akademia Ekonomicznej w Krakowie - studia licencjackie, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (specjalność: rachunkowość)

Uniwersytet Rzeszowski – studia podyplomowe kwalifikacyjne: Przygotowanie pedagogiczne

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe obejmują trzy główne obszary:

- strategiczną rachunkowość zarządczą,

- rachunkowość podatkową,

- oraz aspekt behawioralny rachunkowości.

W ramach obszaru strategicznej rachunkowości zarządczej przedmiotem zainteresować jest poszukiwanie nowych modeli i rozwiązań pozwalających na jeszcze skutecznie prowadzenie polityki zarządzania kosztami. Szczególne zainteresowania dotyczą wdrażania modelu szczupłej rachunkowości (lean accounting) w praktyce gospodarczej. Ważną część zainteresowań naukowych stanowi także rachunkowość podatkowa, w tym optymalizacja obciążeń podatkowych dla mikro i małych przedsiębiorstw. Ponadto przedmiotem badań naukowych jest aspekt behawioralny rachunkowości w zakresie poszukiwana odpowiedzi na pytanie w jaki sposób czynniki behawioralne determinują wiarygodność i przydatność generowanej informacji dla oceny sytuacji finansowej oraz podejmowania decyzji zarządczych?

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2019 roku, badanie zespołowe prowadzone pod kierownictwem doc. dr Marka Reichela dla Fundacji Sądeckiej, Nowy Sącz, 2020.

2. Zeszyt naukowy: „Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku” pod redakcją Marka Reichela, Judyty Witowskiej; Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2019

3. Wpływ aspektów behawioralnych na dane generowane przez system rachunkowości, Studia ekonomiczne Gospodarka Społeczeństwo Środowisko, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2019.

Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2018 roku, badanie zespołowe prowadzone pod kierownictwem doc. dr Marka Reichela dla Fundacji Sądeckiej, Nowy Sącz, 2019.Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2017 roku, badanie zespołowe prowadzone pod kierownictwem doc. dr Marka Reichela dla Fundacji Sądeckiej, Nowy Sącz, 2018.

6. Zeszyt naukowy: Polska 2020 – perspektywa dla gospodarki, społeczeństwa i kultury; pod redakcją: Marka Reichela, Judyty Witowskiej Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu 2016.

Analiza struktury dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w latach 2010–2013 [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, pod red. Roberta W. Włodarczyka, Copyright by uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Teorii Ekonomii, Wydawnictwo eBooki.com.pl, Wrocław 2015 (współautorstwo)Wpływ wspólnej oferty karnetu BeskidSkiPass na wybór stacji narciarskiej przez Klienta, badanie prowadzone pod kierownictwem prof. dr hab. Agaty Niemczyk dla Małopolskiego Klastra Turystycznego Beskid, 2014.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

Aktualne

- Członek Rady Instytutu Ekonomicznego

- Opiekun Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego i Koła Naukowego Akredytywa

- Opiekun praktyk kierunek: Zarządzanie i e-Administracja

- Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Nowy Sącz

- 2011- 2015 - Pełnomocnik Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu do spraw kontroli zarządczej

- 2009-2014 - Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna; Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalista ds. finansowych w ramach Projektu „Aktywna integracja osób bezrobotnych. Nie bój się zmian”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS (umowa zlecenie w okresie realizacji Projektu)

- 2009- 2012 - Kierownik Studiów Podyplomowych: Nowoczesna firma - księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego; studia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (współautor wniosków o uchwalenie programu kształcenia dla studiów podyplomowych)

- 2009-2012 - Kierownik Studiów Podyplomowych: Nowoczesna firma – specjalista do spraw współpracy Polska-Wschód z językiem rosyjskim; studia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (współautor wniosków o uchwalenie programu kształcenia dla studiów podyplomowych)

Prowadzone przedmioty

Rachunkowość,

Analiza sprawozdań finansowych,

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów,

Przedsiębiorczość.

Zainteresowania "pozanaukowe"

Literatura biograficzna

Zagadki matematyczno-logiczne