W ostatnich miesiącach zainteresowania społeczności uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu skupiały się wokół trzech najważniejszych kwestii.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również studenci czekali na przekazanie Uczelni nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego. Spełniając wymagania stawiane przez ustawę oraz po złożeniu stosownego wniosku Uczelnia czekała na podpis ministra edukacji i nauki aby z PWSZ stać się Akademią Nauk Stosowanych. Władze Uczelni miały też nadzieję na szybkie przekazanie dodatkowych środków subwencji zapowiadane przez resort.

Wszystkie te kwestie doczekały się wyjaśnienia 20 czerwca br., podczas przekazania kluczy do nowego budynku przez wykonawcę – prezesa firmy eRSbet Rafała Stanuszka i wiceprezesa Mariusza Cebulę – rektorowi Uczelni dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. PWSZ i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeuszowi Kudłaczowi.

Gościem Uczelni był minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Witając ministra Przemysława Czarnka rektor Mariusz Cygnar podkreślił historyczne znaczenie oddania tego budynku dla PWSZ. Instytut Ekonomiczny był jedynym, który nie posiadał własnego budynku co było dużym utrudnieniem dla Uczelni.

Rektor podkreślił, iż budowa nowego, nowoczesnego obiektu dla InstytutuEkonomicznego nie byłaby możliwa bez wsparcia Ministerstwa i dodał, że na taką życzliwość i pomoc Uczelnia nadal liczy w związku z kolejnymi, znaczącymi dla następnych Instytutów rozpoczynanymi projektami inwestycyjnymi. Te wraz z poszerzającą się ofertą edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby rynku, jeszcze bardziej uatrakcyjnią propozycje Uczelni obecnym i przyszłym studentom, by teoretycznie i praktycznie jeszcze solidniej byli przygotowani do spotkania z przyszłymi pracodawcami.

Nowy budynek Instytutu Ekonomicznego znacznie poprawi warunki pracy kadry naukowo-dydaktycznej, a studentom – zdobywanie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności praktycznych. To kolejny krok umacniania fundamentów Uczelni, która kończy 24. rok działalności.

Minister Przemysław Czarnek oficjalnie potwierdził, iż podpisał stosowne rozporządzenie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, spełniając ustawowe warunki, od 1 października br. będzie Akademią Nauk Stosowanych. Minister edukacji i nauki wyraził zadowolenie z rozwoju sadeckiej Uczelni. Podkreślił ważną rolę państwowych wyższych szkół zawodowych. Dla resortu umacnianie ich pozycji jest znaczące dla zrównoważonego rozwoju. Za zmianą nazwy idzie nie tylko podniesienie rangi i prestiżu tych uczelni, ale też zwiększenie ich możliwości działania na polu naukowym.

Minister Przemysław Czarnek mocno zachęcał – także władze sądeckiej Uczelni – do przygotowania i aplikowania o otwarcie kierunków lekarskich. Podkreślił, że już obecnie brakuje w Polsce ok. 50 tys. lekarzy, a wiele POZ – tów prowadzonych jest przez osoby w wieku emerytalnym. Zapowiedział, iż dobrze przygotowane wnioski będą rozpatrywane pozytywnie.

Minister Przemysław Czarnek przekazał Rektorowi czek na ponad 8 mln zł, jako dodatkową subwencję na rozwój potencjału dydaktycznego sądeckiej Uczelni, a także dyplom dla Rektora z podziękowaniem…. „za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Z serdecznymi życzeniami powodzenia w realizacji działań na rzecz społeczności akademickiej”.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, że dzieli się dyplomem z wieloma współpracownikami, bowiem bez ich zaangażowania i współdziałania także ten projekt – budowa obiektu dla Instytutu Ekonomicznego, nie mógłby być zrealizowany. Istotne jest, aby Uczelnia nie poprzestała na tym co już osiągnęła. Zadeklarował, że władze Uczelni zrobią co możliwe, by aplikować o otwarcie kierunku lekarskiego. Podstawą jest dobra baza – kadra i infrastruktura Instytutu Zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej.

Minister Przemysław Czarnek skomentował słowa Rektora, iż czeka w przyszłości na taki wniosek.

- Wiwat akademia! – Tak rozpoczął i zakończył swoje wystąpienie poseł na Sejm RP Patryk Wicher. Przypomniał, że jeszcze parę lat temu zmiana nazwy PWSZ, była nie do pomyślenia. Niemniej, zgłaszane postulaty zostały wreszcie uwzględnione w ustawie z lipca 2021 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i sądecka Uczelnia będzie Akademią Nauk Stosowanych. Poseł zachęcał również władze Uczelni, by zaczęły przygotowywać wniosek o otwarcie kierunku lekarskiego.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel gratulując Uczelni i firmie eRSbet, która wybudowała obiekt dla Instytutu Ekonomicznego podkreślił, iż jest to wielki dzień nie tylko dla PWSZ, ale także dla Nowego Sącza i regionu. Dziękował ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za wsparcie Uczelni, ale także za te deklaracje o możliwości otwierania kierunków lekarskich, także w Nowym Sączu.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz podkreślił znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma kształcenie ekonomistów. Nowy, nowoczesny budynek Instytutu wyposażony w najnowsze techniczne i informatyczne pomoce dydaktyczne oznacza znaczną poprawę warunków pracy kadry naukowo – dydaktycznej i studiowania. Wyzwaniem dla kadry kierowniczej Instytutu jest taka organizacja procesu dydaktycznego, by studenci kończący naukę byli jeszcze lepiej przygotowani do wymogów przyszłej pracy, by spełniali oczekiwania rynku i przyszłych pracodawców. Nowe warunki działania Instytutu Ekonomicznego pozwolą na jego rozwój, na proponowanie nowych kierunków studiowania.

Prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański zwrócił uwagę na znaczenie współpracy nauki i Uczelni z przedsiębiorcami. W Berlinie, w Niemczech, które są naszym pierwszy partnerem gospodarczym, odbyła się kilka tygodni temu konferencja polskich i niemieckich biznesmenów, w której uczestniczył rektor Mariusz Cygnar mówiąc o znaczeniu współdziałania tych partnerów dla gospodarki naszego kraju.

Prezesa firmy eRSbet Rafał Stanuszek przekazując rektorowi Uczelni Mariuszowi Cygnarowi i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego Tadeuszowi Kudłaczowi klucze do nowego budynku dziękował władzom Uczelni za zaufanie, jakim została obdarzona jego firma. A obiekt jest jej wizytówką w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.