Przez trzy dni wykładowcy – pracownicy dydaktyczni Instytutu Ekonomicznego, w ramach Dni otwartych – nazwanych Festiwalem nauk ekonomicznych, prezentowali Instytut, jego kierunki i zachęcali – online – przyszłych absolwentów szkół średnich do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, aplikującej o tytuł Akademii Nauk Stosowanych, a najlepiej na jednym z kierunków oferowanych w Instytucie.

Kolejne dni poświęcone były promocji trzech kierunków pierwszego stopnia: ekonomia, zarządzanie, e-administracja, jakie mogą wybierać przyszli studenci.

Dzień pierwszy, 20.04.2022: ekonomia

Moderatorami spotkania z potencjalnymi studentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz dr Aneta Oleksy – Gębczyk.

Wspólnym mianownikiem wykładów: dr Katarzyny Peter-Bombik pt. „Dlaczego jedni są bogaci a inni biedni?” i dr. Tomasza Zacłony pt. „Zaplanuj swoją przyszłość, czyli kilka słów o rozwoju osobistym” było zaproszenie do przygody intelektualnej, jaką jest rozwój osobisty, nauka, czyli inwestowanie w siebie, m.in. poprzez studia. Odpowiedzią na postawione powyżej pytanie był w znacznej części drugi wykład, w którym Tomasz Zasłona odwołał się filozoficznie do Immanuela Kanta i jego imperatywu kategorycznego.

Trzeci wykład – dr. Michała Widlaka był bardziej praktyczny i dotyczył użyteczności „ciasteczek” w e-administracji.

Dzień drugi, 21.04.2022: zarządzanie

Moderatorami spotkania byli: dr Honorata Trzcińska, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego oraz dr Jarosław Handzel

Dr Michał Teczke, jako opowiedziany boomer podjął się mówić do pokolenia Y - millenialsów i generacji Z (XD) o zarządzaniu grupami społecznościowymi. Zapewne naukowo i faktami ostudził zapał niektórych, którzy mieli nadzieję dorobić się szybko milionów jako influencer /influencerka, youtuber/ youtuberka, tiktokerka/ tiktoker. Podkreślił znaczenie cierpliwości w zarządzaniu mediami społecznościowymi, a także coraz większą rolę jaką odgrywa second life – wirtualna rzeczywistość, w której Szwecja już otworzyła swoją ambasadę.

Dr Wojciech Fill pozytywnie odpowiadał na pytanie: „Czy studiowanie e-administracji może dawać radość i spełnienie?” Przekonywał, że warto studiować ten kierunek, który daje gwarancję zatrudnienia w szeroko rozumianej administracji, tak samorządowej, rządowej, jak i w przedsiębiorstwach. W tych pierwszych, po studiach, daje gwarancję stałości, pewności np. zatrudnienia i comiesięcznej wypłaty i stabilności.

Również pozytywnie na prowokacyjne pytanie: „Czy praca w finansach może dostarczyć adrenaliny?” odpowiedział dr Bartłomiej Wrona. Bez dobrze przygotowanych teoretycznie „białych kołnierzyków”, a są to zawody zaufania publicznego - nie obędzie się dzisiaj żadna firma, ani większa, ani mniejsza, tak sektora publicznego, jak i niepublicznego. A na fachowców w tych dziedzinach oczekują także instytucje kontrolne, organy śledcze, a w nich – bez wątpienia – adrenaliny nie brakuje.

Dzień trzeci 22.04.2022: e-administracja

Moderatorami spotkania byli: dr Jarosław Handzel, dr Honorata Trzcińska, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego.

Dr inż. Marek Jasiński pokazywał praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej w e-administracji, odsłaniając niektóre tajniki i możliwości programu CorelDRAW.

Dr hab. Dariusz Reśko, prof. PWSZ podjął się nakreślenia sylwetka idealnego, współczesnego menedżera.

Kim ma być? Kim jest dzisiaj? Przywódcą? Wizjonerem? A może hochsztaplerem? Ten ostatni przymiot charakteru jest najmniej oczekiwany i pożądany, a pozostałe, w różnych proporcjach i ujęciach praktycznych i naukowych mieszczą się w pojęciu menedżera.

Odczarowania gospodarki i przekonania, że warto się uczyć ekonomii podjęła się, z powodzeniem, dr Aneta Oleksy-Gębczyk. Przekonywała tak w odniesieniu do ekonomii makro i mikro, że ekonomista nie jest szamanem, a ta wiedza przydaje się, patrząc i odczuwając to co dzieje się z naszymi portfelami, także w życiu codziennym.