wm

 

Wykład

„Człowiek w sieci - przedsiębiorczość w hiperrzeczywistości”

 poprowadzi Wykładowca Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona.

 

Niniejszy wykład będzie koncentrował się na postawach przedsiębiorczych w epoce kultury cyfrowego narcyzmu,

mediów społecznościowych oraz otaczającej współczesnego człowieka hiperrzeczywistości.

Wykład dedykowany jest młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie.

 

Celami głównymi projektu są m.in.:

  • popularyzacja wiedzy biznesowej,
  • kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz
  • promocja lokalnych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe obejmują:

  • propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz
  • inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości.

 

Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegóły projektu : http://www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie


Patronat honorowy:

nbp      marr     kig