Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zaprasza do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi po hasłem "Nasza Krew Nasza Ojczyzna".

Jest to ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, które wypada właśnie w listopadzie. Krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych w dniu 23 listopada 2017 r. do budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50  w godzinach 8:30-13:00.