W ostatnich miesiącach zainteresowania społeczności uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu skupiały się wokół trzech najważniejszych kwestii.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również studenci czekali na przekazanie Uczelni nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego. Spełniając wymagania stawiane przez ustawę oraz po złożeniu stosownego wniosku Uczelnia czekała na podpis ministra edukacji i nauki aby z PWSZ stać się Akademią Nauk Stosowanych. Władze Uczelni miały też nadzieję na szybkie przekazanie dodatkowych środków subwencji zapowiadane przez resort.

Wszystkie te kwestie doczekały się wyjaśnienia 20 czerwca br., podczas przekazania kluczy do nowego budynku przez wykonawcę – prezesa firmy eRSbet Rafała Stanuszka i wiceprezesa Mariusza Cebulę – rektorowi Uczelni dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. PWSZ i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeuszowi Kudłaczowi.

Gościem Uczelni był minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Witając ministra Przemysława Czarnka rektor Mariusz Cygnar podkreślił historyczne znaczenie oddania tego budynku dla PWSZ. Instytut Ekonomiczny był jedynym, który nie posiadał własnego budynku co było dużym utrudnieniem dla Uczelni.

Rektor podkreślił, iż budowa nowego, nowoczesnego obiektu dla InstytutuEkonomicznego nie byłaby możliwa bez wsparcia Ministerstwa i dodał, że na taką życzliwość i pomoc Uczelnia nadal liczy w związku z kolejnymi, znaczącymi dla następnych Instytutów rozpoczynanymi projektami inwestycyjnymi. Te wraz z poszerzającą się ofertą edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby rynku, jeszcze bardziej uatrakcyjnią propozycje Uczelni obecnym i przyszłym studentom, by teoretycznie i praktycznie jeszcze solidniej byli przygotowani do spotkania z przyszłymi pracodawcami.

Nowy budynek Instytutu Ekonomicznego znacznie poprawi warunki pracy kadry naukowo-dydaktycznej, a studentom – zdobywanie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności praktycznych. To kolejny krok umacniania fundamentów Uczelni, która kończy 24. rok działalności.

Minister Przemysław Czarnek oficjalnie potwierdził, iż podpisał stosowne rozporządzenie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, spełniając ustawowe warunki, od 1 października br. będzie Akademią Nauk Stosowanych. Minister edukacji i nauki wyraził zadowolenie z rozwoju sadeckiej Uczelni. Podkreślił ważną rolę państwowych wyższych szkół zawodowych. Dla resortu umacnianie ich pozycji jest znaczące dla zrównoważonego rozwoju. Za zmianą nazwy idzie nie tylko podniesienie rangi i prestiżu tych uczelni, ale też zwiększenie ich możliwości działania na polu naukowym.

Minister Przemysław Czarnek mocno zachęcał – także władze sądeckiej Uczelni – do przygotowania i aplikowania o otwarcie kierunków lekarskich. Podkreślił, że już obecnie brakuje w Polsce ok. 50 tys. lekarzy, a wiele POZ – tów prowadzonych jest przez osoby w wieku emerytalnym. Zapowiedział, iż dobrze przygotowane wnioski będą rozpatrywane pozytywnie.

Minister Przemysław Czarnek przekazał Rektorowi czek na ponad 8 mln zł, jako dodatkową subwencję na rozwój potencjału dydaktycznego sądeckiej Uczelni, a także dyplom dla Rektora z podziękowaniem…. „za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Z serdecznymi życzeniami powodzenia w realizacji działań na rzecz społeczności akademickiej”.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, że dzieli się dyplomem z wieloma współpracownikami, bowiem bez ich zaangażowania i współdziałania także ten projekt – budowa obiektu dla Instytutu Ekonomicznego, nie mógłby być zrealizowany. Istotne jest, aby Uczelnia nie poprzestała na tym co już osiągnęła. Zadeklarował, że władze Uczelni zrobią co możliwe, by aplikować o otwarcie kierunku lekarskiego. Podstawą jest dobra baza – kadra i infrastruktura Instytutu Zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej.

Minister Przemysław Czarnek skomentował słowa Rektora, iż czeka w przyszłości na taki wniosek.

- Wiwat akademia! – Tak rozpoczął i zakończył swoje wystąpienie poseł na Sejm RP Patryk Wicher. Przypomniał, że jeszcze parę lat temu zmiana nazwy PWSZ, była nie do pomyślenia. Niemniej, zgłaszane postulaty zostały wreszcie uwzględnione w ustawie z lipca 2021 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i sądecka Uczelnia będzie Akademią Nauk Stosowanych. Poseł zachęcał również władze Uczelni, by zaczęły przygotowywać wniosek o otwarcie kierunku lekarskiego.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel gratulując Uczelni i firmie eRSbet, która wybudowała obiekt dla Instytutu Ekonomicznego podkreślił, iż jest to wielki dzień nie tylko dla PWSZ, ale także dla Nowego Sącza i regionu. Dziękował ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za wsparcie Uczelni, ale także za te deklaracje o możliwości otwierania kierunków lekarskich, także w Nowym Sączu.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz podkreślił znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma kształcenie ekonomistów. Nowy, nowoczesny budynek Instytutu wyposażony w najnowsze techniczne i informatyczne pomoce dydaktyczne oznacza znaczną poprawę warunków pracy kadry naukowo – dydaktycznej i studiowania. Wyzwaniem dla kadry kierowniczej Instytutu jest taka organizacja procesu dydaktycznego, by studenci kończący naukę byli jeszcze lepiej przygotowani do wymogów przyszłej pracy, by spełniali oczekiwania rynku i przyszłych pracodawców. Nowe warunki działania Instytutu Ekonomicznego pozwolą na jego rozwój, na proponowanie nowych kierunków studiowania.

Prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański zwrócił uwagę na znaczenie współpracy nauki i Uczelni z przedsiębiorcami. W Berlinie, w Niemczech, które są naszym pierwszy partnerem gospodarczym, odbyła się kilka tygodni temu konferencja polskich i niemieckich biznesmenów, w której uczestniczył rektor Mariusz Cygnar mówiąc o znaczeniu współdziałania tych partnerów dla gospodarki naszego kraju.

Prezesa firmy eRSbet Rafał Stanuszek przekazując rektorowi Uczelni Mariuszowi Cygnarowi i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego Tadeuszowi Kudłaczowi klucze do nowego budynku dziękował władzom Uczelni za zaufanie, jakim została obdarzona jego firma. A obiekt jest jej wizytówką w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. wizytę studyjną w ramach Programu Erasmus+ w Uniwersytecie w Preszowie złożyli dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr Jarosław A. Handzel – adiunkt Instytutu Ekonomicznego i członek Rady Uczelni,  mgr Grzegorz Dąbrowski – radca prawny oraz Rafał Pogwizd – pracownik administracyjny.

Gości przyjął w imieniu Władz Uczelni doc. inż. dr Peter Adamisin Prorektor ds. Strategii i Marketingu. W trakcie pobytu goście spotkali się również z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni. Rozmowy dotyczyły współpracy naukowo-dydaktycznej, m.in. przygotowania artykułów do czasopisma naukowego Instytutu Ekonomicznego oraz organizacji wspólnej konferencji naukowej w obszarze zarządzania. Strony przyjęły uzgodnienia, że konferencja mogłaby odbywać się na przemian – w jednym roku w Nowym Sączu, w kolejnym w Preszowie. Zaplanowano pierwszą konferencję na wiosnę 2023 roku.       

W trakcie rozmów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni dyskutowano o problemach jakości kształcenia, przepisach prawnych regulujących kształcenie na poziomie studiów wyższych oraz przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów. W podsumowaniu dyskusji prorektorzy dr Marek Reichel i doc. inż. dr Peter Adamisin wyrazili satysfakcję z przebiegu dotychczasowej współpracy pomiędzy Uczelniami i zadeklarowali dalsze działania dotyczące różnych obszarów współpracy m.in. wymiany pracowników w ramach Erasmus+. Dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju zaprosił w imieniu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ władze Uniwersytetu w Preszowie na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23, które będzie połączone z otwarciem nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego. Goście zwiedzili Uczelnię – Uniwersytet w Preszowie oraz miasto z jego charakterystycznymi zabytkami. 

 

 

Już 10 czerwca 2022 roku w godz. 9:00-12:00, po przewie wywołanej ograniczeniami pandemicznymi, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu powraca ze znanym wydarzeniem, jakim jest Festiwal Nauki.

Wydarzenie ma na celu propagowanie nauki, a przede wszystkim zaszczepienie u młodych ludzi pasji poznawania, tworzenia i udoskonalania świata w sposób przystępny i ciekawy. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. Program Festiwalu obejmuje liczne pokazy, prezentacje, warsztaty, konkursy, gry edukacyjne i inne atrakcje, łącznie z warsztatami językowymi, artystycznymi oraz zajęciami sportowymi.

Zapraszamy zarówno całe klasy, jak i dzieci i młodzież indywidualnie :)  Wstęp wolny!

Miejsce: Kampus dydaktyczno-sportowy przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu

PROGRAM do pobrania TUTAJ

pwsz festiwal nauki 2022 b3 plakat 1

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przygotował w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 – tzw. Ofertę Specjalną, która zawiera cykl wykładów skierowanych w szczególności do młodzieży szkół średnich oraz studentów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawych wydarzeniach, które będą odbywały się w tym roku formie zdalnej.

Program Oferty Specjalnej

Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go (w formie edytowalnej) na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.05.2022 r.

Przez trzy dni wykładowcy – pracownicy dydaktyczni Instytutu Ekonomicznego, w ramach Dni otwartych – nazwanych Festiwalem nauk ekonomicznych, prezentowali Instytut, jego kierunki i zachęcali – online – przyszłych absolwentów szkół średnich do studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, aplikującej o tytuł Akademii Nauk Stosowanych, a najlepiej na jednym z kierunków oferowanych w Instytucie.

Kolejne dni poświęcone były promocji trzech kierunków pierwszego stopnia: ekonomia, zarządzanie, e-administracja, jakie mogą wybierać przyszli studenci.

Dzień pierwszy, 20.04.2022: ekonomia

Moderatorami spotkania z potencjalnymi studentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz dr Aneta Oleksy – Gębczyk.

Wspólnym mianownikiem wykładów: dr Katarzyny Peter-Bombik pt. „Dlaczego jedni są bogaci a inni biedni?” i dr. Tomasza Zacłony pt. „Zaplanuj swoją przyszłość, czyli kilka słów o rozwoju osobistym” było zaproszenie do przygody intelektualnej, jaką jest rozwój osobisty, nauka, czyli inwestowanie w siebie, m.in. poprzez studia. Odpowiedzią na postawione powyżej pytanie był w znacznej części drugi wykład, w którym Tomasz Zasłona odwołał się filozoficznie do Immanuela Kanta i jego imperatywu kategorycznego.

Trzeci wykład – dr. Michała Widlaka był bardziej praktyczny i dotyczył użyteczności „ciasteczek” w e-administracji.

Dzień drugi, 21.04.2022: zarządzanie

Moderatorami spotkania byli: dr Honorata Trzcińska, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego oraz dr Jarosław Handzel

Dr Michał Teczke, jako opowiedziany boomer podjął się mówić do pokolenia Y - millenialsów i generacji Z (XD) o zarządzaniu grupami społecznościowymi. Zapewne naukowo i faktami ostudził zapał niektórych, którzy mieli nadzieję dorobić się szybko milionów jako influencer /influencerka, youtuber/ youtuberka, tiktokerka/ tiktoker. Podkreślił znaczenie cierpliwości w zarządzaniu mediami społecznościowymi, a także coraz większą rolę jaką odgrywa second life – wirtualna rzeczywistość, w której Szwecja już otworzyła swoją ambasadę.

Dr Wojciech Fill pozytywnie odpowiadał na pytanie: „Czy studiowanie e-administracji może dawać radość i spełnienie?” Przekonywał, że warto studiować ten kierunek, który daje gwarancję zatrudnienia w szeroko rozumianej administracji, tak samorządowej, rządowej, jak i w przedsiębiorstwach. W tych pierwszych, po studiach, daje gwarancję stałości, pewności np. zatrudnienia i comiesięcznej wypłaty i stabilności.

Również pozytywnie na prowokacyjne pytanie: „Czy praca w finansach może dostarczyć adrenaliny?” odpowiedział dr Bartłomiej Wrona. Bez dobrze przygotowanych teoretycznie „białych kołnierzyków”, a są to zawody zaufania publicznego - nie obędzie się dzisiaj żadna firma, ani większa, ani mniejsza, tak sektora publicznego, jak i niepublicznego. A na fachowców w tych dziedzinach oczekują także instytucje kontrolne, organy śledcze, a w nich – bez wątpienia – adrenaliny nie brakuje.

Dzień trzeci 22.04.2022: e-administracja

Moderatorami spotkania byli: dr Jarosław Handzel, dr Honorata Trzcińska, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego.

Dr inż. Marek Jasiński pokazywał praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej w e-administracji, odsłaniając niektóre tajniki i możliwości programu CorelDRAW.

Dr hab. Dariusz Reśko, prof. PWSZ podjął się nakreślenia sylwetka idealnego, współczesnego menedżera.

Kim ma być? Kim jest dzisiaj? Przywódcą? Wizjonerem? A może hochsztaplerem? Ten ostatni przymiot charakteru jest najmniej oczekiwany i pożądany, a pozostałe, w różnych proporcjach i ujęciach praktycznych i naukowych mieszczą się w pojęciu menedżera.

Odczarowania gospodarki i przekonania, że warto się uczyć ekonomii podjęła się, z powodzeniem, dr Aneta Oleksy-Gębczyk. Przekonywała tak w odniesieniu do ekonomii makro i mikro, że ekonomista nie jest szamanem, a ta wiedza przydaje się, patrząc i odczuwając to co dzieje się z naszymi portfelami, także w życiu codziennym.

Drodzy Pracownicy i Studenci,

w związku z dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie, obywatele Ukrainy szukający azylu w Polsce potrzebują naszej pomocy. We współpracy z uczelniami zrzeszonymi z Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych oraz na apel Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, zwracamy się z prośbą o wsparcie.

Prosimy, w miarę możliwości, o przyłączenie się do zbiórki potrzebnych rzeczy.

Czego głównie potrzeba?

 • koce termiczne
 • ogrzewacze chemiczne
 • bielizna i skarpety termoaktywne, ciepłe czapki, rękawiczki
 • kuchenki turystyczne na gazowe kartusze, kartusze z gazem
 • latarki zwykłe i czołowe, baterie do latarek

Dodatkowo można dostarczać:

 • środki kosmetyczne i higieniczne
 • peleryny przeciwdeszczowe
 • śpiwory
 • ręczniki
 • nowe zabawki

Jeżeli ktoś jest w stanie zakupić lub zrobić zbiórkę na następujące rzeczy:

 • nagrzewnice do namiotów
 • agregaty prądotwórcze
 • oświetlenie zewnętrzne budowlane (LED)
 • łóżka polowe

Miejsce zbiórki:

Dom Studenta, ul. Długosza 61, Nowy Sącz

 

Termin:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:30

 

Więcej informacji:

Dom Studenta

PWSZ w Nowym Sączu

ul. Długosza 61, Nowy Sącz

tel.  18 547 35 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od września do końca grudnia minionego roku, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, trwał proces oceny kierunku Ekonomia pod kątem wypełniania kryteriów postawionych przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Analiza i ocena Komisji wypadły pomyślnie. Uczelnia spełnia wszystkie wymagania i niezbędne kryteria i ma możliwość dalszego kształcenia na tym kierunku przez kolejne 6 lat.

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W uchwale Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, z 27 stycznia 2022 r., „w sprawie oceny programowej kierunku Ekonomia prowadzonego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym” czytamy m.in.: „(…) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie w sprawie oceny programowej kierunku Ekonomia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, (…) wydaje ocenę: pozytywną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu umożliwia studentom kierunku Ekonomia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. (…)”

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej , uszczegółowione w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

Następna ocena programowa na kierunku Ekonomia na uczelni powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z satysfakcją podkreśla, iż kierunek otrzymał przedłużenie akredytacji możliwie najdłuższy okres – 6 lat, na jaki PKA może ją przyznać.

Etapy procesu akredytacyjnego

Cały proces akredytacyjny, od momentu zawiadomienia Uczelni o zamiarze jego przeprowadzenia do momentu wydania oceny jest bardzo rozciągnięty w czasie. W naszym przypadku – kierunku Ekonomia, trwał 4 miesiące. Składał się z kilku etapów. Pierwszy, to przygotowanie raportu samooceny na co Instytut, wg obowiązujących przepisów miał 6 tygodni. W dokumencie należało przedstawić wszystkie aktywa pozwalające na prowadzenie kierunku, od programu studiów, poprzez karty przedmiotów i zajęć, kadrę po bazę lokalową i wyposażenie. Do syntetycznej, ale obszernej samooceny Instytut dodał 50 załączników.

W kolejnym etapie zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjne składający się osób spoza Uczelni, a nawet spoza Małopolski, odbył spotkania z władzami PWSZ, kierownictwem Instytutu, a także z kadrą akademicką, studentami oraz zewnętrznymi interesariuszami, z którymi współpracuje Instytut i Uczelnia. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, także hospitacje zajęć ze studentami odbyły się w formie zdalnej.

Ten etap kończy raport oceniający przygotowany przez Komisję, do którego ma się odnieść Uczelnia. Z dziesięciu kryteriów analizowanych przez PKA, w przypadku kierunku Ekonomia, sześć nie wymagało dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień. Do uwag i pytań dotyczących czterech kryteriów Uczelnia przesłała dodatkowe wyjaśnienia w końcu minionego roku. Zamknięciem procesu akredytacyjnego jest cytowana uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego  prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz komentuje

Prof. Tadeusz Kudłacz dopowiada, że taki proces musi przejść minimum raz na sześć lat każdy kierunek, na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. Polska Komisja Akredytacyjna, jeśli nie uzna wszystkich wyjaśnień ocenianej uczelni, może przyznać certyfikat dla ocenianego kierunku na okres krótszy niż sześć lat.

- Mówiąc najkrócej, w procesie akredytacyjnym Komisja bada i ocenia czy prowadzony proces dydaktyczny spełnia standardy i wymogi krajowe i zagraniczne – Unii Europejskiej. W tym drugim przypadku jest to o tyle ważne, iż pozwala polskim uczelniom na zaliczenie – bez dodatkowych procedur – staży i studiów naszych studentów w uczelniach zagranicznych. Z dziesięciu, ważnych kryteriów jakie analizuje PKA, najważniejszy jest, oczywiście, ten dotyczący programu studiów. Komisja detalicznie analizuje karty przedmiotów i zajęć, i sprawdza na ile osiągamy założone efekty kształcenia, czyli czy studenci posiądą niezbędną wiedzę, jakie osiągną kompetencje, na ile praktyki spełniają ustalone kryteria. Oceniana jest również kadra naukowo-dydaktyczna, jej liczebność, wiedza i doświadczenie, kompetencje, struktura naukowa, zgodność specjalizacji z wykładanymi przedmiotami. Równie ważna jest baza, infrastruktura Uczelni i Instytutu oraz wyposażenie wspierające proces dydaktyczny. Istotna dla nas, a w konsekwencji także dla procesu akredytacyjnego, jest współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Członkowie Komisji pytają o ocenę również naszych zewnętrznych partnerów. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej to satysfakcja dla Uczelni, dla nas – kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu, dla obecnych studentów, że – powiedzmy kolokwialnie: są w dobrych rękach i gwarantujemy im edukację na najwyższym poziomie. To także znaczący sygnał dla potencjalnych, naszych studentów, że spełniamy wszystkie, wysokie standardy i wymagania, i warto podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Proces akredytacyjny jest dla nas – pracowników Instytutu ważnym momentem skłaniającym do refleksji. Z jednej strony mierzymy się z kryteriami i wymogami, jakie nakreśliło Ministerstwo, także normami międzynarodowymi, a z drugiej z opiniami, jakie wystawiają nam nasi zewnętrzni partnerzy, a także studenci. To pozwala nam odpowiedzieć sobie, co powinniśmy doskonalić, rozwijać, a co zmienić i poprawić.

Zapraszamy do rekrutacji na studia podyplomowe!

Aktualnie prowadzimy nabór na kierunki:

 • "Organizacja i zarządzanie oświatą" organizowane przez Instytut Pedagogiczny
 • "Zarządzanie w ochronie zdrowia" organizowane przez Instytut Ekonomiczny

Link do wymaganych dokumentów:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe#wymagane-dokumenty

 

Więcej informacji w sekretariatach Instytutów bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Grafika przedstawiąca treść pt. Konkurs wniosków o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnedo dla studentów i pracowników. Poniżej logo Uczelni.

RDN, Słowo za słowo, 11.02.2022

Wzrost inflacji jest równoznaczny ze wzrostem cen – mówiła w porannym programie RDN Nowy Sącz Aneta Oleksy-Gębczyk z Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Najnowsze prognozy mówią o tym, że inflacja w styczniu osiągnęła już 9 procent. Jej wzrost jest niekorzystny dla domowych budżetów.

– Za tą samą ilość pieniędzy możemy kupić mniej towarów, bo wartość pieniądza spada. Inflacja sprawia, że biedniejemy. Przy inflacji około 9 procent, którą teraz mamy, przełożenie jest takie, jakbyśmy pracowali jeden miesiąc w roku za darmo – podkreśliła.

Zdaniem Anety Oleksy-Gębczyk inflacja na poziomie 2-3 procent wywołuje jeszcze pozytywne procesy w gospodarce. Jej zdaniem teraz jest zdecydowanie za wysoka. GUS podał, że na koniec 2021 roku inflacja wyniosła 8,6 procenta. Eksperci szacują, że w styczniu osiągnęła już 9 procent.

Ekonomistka w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz tłumaczyła, że wysoka inflacja wynika z faktu, iż jest za dużo pieniądza w obiegu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka.

– Gospodarki odradzają się po pandemii i popyt jest bardzo duży przy niskiej podaży. Dodatki i osłony socjalne oraz tarcze antyinflacyjne, które stosuje rząd spowodowały, że konsumenci mają pieniądze w portfelach. Natomiast producenci, przemysł nie nadąża z produkcją z powodu przerywanych łańcuchów dostaw. Problemem są też kwarantanny, na których przebywają pracownicy – mówiła Oleksy Gębczyk.

– Jeżeli ludzie chcą kupić dużo, a towaru na rynkach jest mniej, naturalnym jest, że ceny rosną. Do tego przez długi czas stopy procentowe były niskie. Ludzie chętniej brali kredyty, bo inwestycje szybciej się spłacały. Teraz stopy procentowe rosną i ludzie płacą większe raty kredytów. Wzrost stóp procentowych ma na celu studzenie aktywności podmiotów gospodarczych. Jeżeli ludzie mają dużo pieniędzy, to chętniej je wydają – dodała.

Aneta Oleksy Gbczyk2Aneta Oleksy Gbczyk8Aneta Oleksy Gbczyk5

https://www.rdn.pl/news/przez-wysoka-inflacje-pracujemy-jeden-miesiac-w-roku-za-darmo-wideo

Link do rozmowy (16'07"): https://youtu.be/xSiXfcj6mV0