Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego powstało 26 października 2001 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z inicjatywy studentów Kierunku Ekonomia oraz przy wsparciu prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Koło zostało powołane do życia, aby propagować szeroko rozumianą wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego.

Koło Naukowe działa w Instytucie Ekonomicznym od 2003 roku. Przedmiotem zainteresowań członków Koła MARKETER jest szeroko pojęty marketing.

Początek działalności Akademickiego Koła Turystycznego „KUKLIK’’ – 2004 rok.

Najważniejszy cel działalności – zrzeszanie studentów z zamiłowaniem do turystyki, chcących zdobywać wiedzę o świecie oraz na temat rynku turystycznego.

"Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

Koło Informatyczne "INFerno" działa od 2004 roku. Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w obszarze ekonomii, systemów informatycznych i ich roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od listopada 2005 roku, zakres zainteresowań koła poszerzył się o zastosowanie matematyki w finansach.

Koło rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym. Obecnie staramy się zrzeszać studentów ze wszystkich 6 instytutów PWSZ w Nowym Sączu.

Koło Naukowe Rachunkowości „Akredytywa” działa od 2007 roku. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych.