iehd

 

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu rozpoczął swoją działalność 1 lipca 1998 roku. Obok Instytutu Języków Obcych oraz Instytutu Pedagogicznego był jednym z trzech pierwszych instytutów Uczelni. W roku akademickim 2000/2001 pierwsi absolwenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskali tytuł licencjata.

Studia mają profil praktyczny, odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a trwają 3 lata na pierwszym stopniu (kończąc się uzyskaniem tytułu licencjata) oraz 2 lata na drugim stopniu (kończąc się uzyskaniem tytułu magistra). Studenci zobowiązani są również odbywać praktykę zawodową w podmiotach administracji rządowej, samorządowej i podmiotach gospodarczych.

Oprócz działalności dydaktycznej, studenci oraz pracownicy Instytutu Ekonomicznego aktywnie włączają się w szereg inicjatyw naukowych i popularnonaukowych. Ważnym aspektem działalności Instytutu jest także publikowanie prac w Wydawnictwie Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przygotowywanych zarówno przez kadrę dydaktyczną, jak i studentów (zeszyty pokonferencyjne).

W Instytucie działa 7 studenckich kół naukowych: KN Rozwoju Regionalnego, KN „Marketer”, ATKN „Kuklik”, KN „INFerno”, KN Rachunkowości „Akredytywa”, Dziennikarskie Koło Naukowe oraz KN „e-Administracja”, których członkowie aktywnie włączają się w różnorodne działania o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Od początku istnienia Instytut współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz. Równie ważnym obszarem działalności Instytutu jest udział, w pracach przy organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Instytut Ekonomiczny kształci studentów w formie studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, I i II stopnia na czterech kierunkach:

 Zobacz także: