https://youtu.be/LFLtIggMHlI

[Transkrypcja]

[Przez cały film, u góry ekranu, znajduje się: logotyp PWSZ oraz napis: Instytut Ekonomiczny]
Bartłomiej Firlit, student w latach 2016-2019: – Zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową? Marzysz o wielkim sukcesie?
Aleksandra Lang, studentka w latach 2016-2021 – Na początek musisz wiedzieć, że na sukces nie zasługują Ci, co nic nie robią. A jedyne miejsce, w którym sukces pojawia się przed wysiłkiem to słownik.
Bartłomiej Firlit, student: – Dlatego podejmij wyzwanie i zapisz się na studia.
Aleksandra Lang, studentka: – Jeżeli zależny Ci na praktycznym przygotowaniu do zawodu, to mam dla Ciebie świetną informacje: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu posiada bogatą ofertę kształcenia zawodowego.
BF.: – Zarówno ja, jak i moja koleżanka Ola, jesteśmy studentami Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ. Oboje uważamy, że jest to nasz najlepszy wybór.
AL.: – Przekonacie się, że Instytut Ekonomiczny jest to doskonałe miejsce do rozwijania waszych pasji i talentów. A teraz pozwólcie, że przedstawimy Wam dlaczego.
[Grafika: Logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz napis: Instytut Ekonomiczny]
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz Dyrektor Instytutu Ekonomicznego: – Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana. [W tle podkład muzyki gitarowej]
Lektor: – W Instytucie Ekonomicznym uczą nas doświadczeni pracownicy naukowi oraz praktycy. [W tle: siedziba Instytutu Ekonomicznego, zabytkowy budynek z lotu ptaka, popularnie zwany „Ciuciubabką”]
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz: – Mogę powiedzieć, iż ta kadra pięćdziesięciu osób jaka pracuje w Instytucie, to kadra doświadczona, to kadra ze stopniami naukowymi, z doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym. [Na ekranie pokazują się pracownicy naukowo-dydaktyczni pod czas wykładów]
Rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ: – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jedną z największych Uczelni zawodowych w Polsce, nie tylko pod względem liczby studentów, ale również infrastruktury. W sześciu instytutach kształci się ponad trzy tysiące sześciuset studentów, na szesnastu kierunkach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich, sześciu kierunkach drugiego stopnia magisterskich oraz dwóch kierunkach pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich. [Na ekranie: Aleje Wolności i wejście do Instytutu Ekonomicznego oraz zajęcia w auli, salach ćwiczeń, studenci piszący testy] Bogata oferta edukacyjna, w połączeniu z kształceniem na profilach praktycznych, daje studentom przede wszystkim możliwość uposażenia ich w gruntowną wiedzę oraz przygotowanie ich pod względem kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne oraz aule wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. W ostatnich czterech latach dokonaliśmy szeregu zmian pod względem infrastruktury i wyposażenia lokalowego, przede wszystkim dokonaliśmy remontu i modernizacji budynku Biblioteki, wybudowaliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. [Na ekranie: sala wykładowa z prowadzącym zajęcia wykładowcą, studenci robiący notatki] W chwili obecnej jesteśmy w trakcie największej inwestycji w przeciągu ostatnich lat, mam na myśli budowę Instytutu Ekonomicznego. Najważniejszym elementem, ale przede wszystkim moim zdaniem sukcesem, jest właściwa kadra badawczo-dydaktyczna. Posiadamy około trzystu dwudziestu nauczycieli akademickich, z których ponad siedemdziesiąt procent posiada zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy. Nauczyciele akademiccy dbają o wysoki poziom kształcenia naszych studentów tak, aby ich poziom kształcenia był odzwierciedleniem ich przygotowania do ich przyszłej kariery zawodowej.
Dr Marek Reichel Prorektor ds. nauki i rozwoju: – Mimo tego, że jesteśmy młodą Uczelnią to nasza kadra nieustannie się rozwija. Młodzi pracownicy realizują przewody doktorskie i coraz więcej habilitacji. Prowadzimy, jak Państwo wiecie, kilka kierunków studiów magisterskich, a to nas obliguje, jako Uczelnię, do prowadzenia badań naukowych. [Na ekranie: aula uczelni, sala wykładowa i zajęcia ze studentami]
Lektor: – W Instytucie Ekonomicznym maturzyści mają możliwość podjęcia studiów na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie i E-Administracja. Dodatkowo, absolwenci studiów licencjackich i inżynieryjnych, mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. [Na ekranie: zajęcia ze studentami z różnych miejsc]
Dr Aneta Oleksy-Gębczyk: – Ekonomia to kierunek studiów kształtujący sposób myślenia, pozwalający prawidłowo oceniać i przewidywać przebieg zdarzeń ekonomicznych. Daje podstawy teoretyczne licznym, niezwykle istotnym dla nowoczesnej gospodarki, dyscyplinom wiedzy. [W tle: zbliżenie na ławkę studenta z telefonami, długopisem, kartką testu]
Dr inż. Iwona Gawron: – Zapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania nie maleje. To nadal jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawód przyszłości. [Na ekranie: studenci, wykładowcy, sale wykładowe] Polecam więc młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem kierunków studiów, atrakcyjne studia biznesowe na kierunku Zarządzanie. Jest to najbardziej uniwersalny kierunek studiów przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej pracy w korporacjach oraz innych organizacjach.
Dr Michał Widlak: – Oferta dydaktyczna  na kierunku e administracja to połączenie wiedzy z zakresu informatyki, zarzadzania, prawa oraz administracji. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wykorzystuje nowoczesne metody edukacyjne bazujące na zaawansowanych systemach informatycznych, specjalistycznym oprogramowaniu, dobrze wyposażonych  pracowniach informatycznych.
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś: – Jestem jednym z współautorów programu E-Administracji. Tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej. [Na ekranie: wykłady w salach ćwiczeń, salach audiowizualnych i audytorialnych] E-Administracja dlatego, że chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności, oczywiście, zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych. [Na ekranie: student pracujący przy komputerze, zbliżenie ekranu komputerowego, studentki przy komputerach]
Dr Michał Widlak: – W dobie społeczeństwa informacyjnego jest szczególnie  istotne, aby rozwijać kompetencje cyfrowe. Absolwent kierunku E-Administracja to dobrze przygotowany pracownik posiadający kwalifikacje cenione i pożądane na współczesnym zmieniającym się rynku pracy, potrafi umiejętnie korzystać z technologii, tworzyć treści cyfrowe czy określić stopień bezpieczeństwa informatycznego. Może podejmować pracę na różnorodnych stanowiskach głównie w administracji publicznej, w sferze usług społecznych, w podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych, konsultingowych oraz w służbie cywilnej.
Dr Tomasz Zacłona: – Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu umożliwia kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Celem kształcenia na wspomnianym kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, posiadającej umiejętność skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami, podejmowania decyzji inwestycyjnych i pozyskiwania środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także koordynacja kierunków i strategii rozwoju różnorodnych podmiotów gospodarczych.  [Na ekranie: studenci na zajęciach]
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego: – Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów. [Na ekranie: wykład ze studentami] Oczywiście, że tworzenie tego klimatu przyjaznego nie może odbywać się z uszczerbkiem dla zasobu wiedzy, którą chcemy przekazać, dla umiejętności, które chcemy kształtować. Tu trzeba zachować właściwą symetrię i mamy nadzieję, że nam się to udaje.
Sebastian Słowiński, student kierunku E-Administracja w latach 2017-2020: – Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? Tak.
Zuzanna Głębocka, studentka kierunku Ekonomia w latach 2016-2019: – Po maturze tak naprawdę nie wiedziałam co chcę robić, ale cieszę się, że wybrałam PWSZ.
Absolwenci kierunku Ekonomia: – Studia ekonomiczne zainspirowały mnie, by zainteresować się rynkami finansowymi.
Dr Halina Rechul: – Znaczącą częścią, ale też niewątpliwie dużym atutem wszystkich kierunków studiów w Instytucie Ekonomicznym, jest praktyka zawodowa. [Na ekranie: studentka rozwiązuje test, zbliżenie druku, studenci w sali wykładowej] Studenci pierwszego stopnia studiów realizują sześciomiesięczną praktykę. Praktyka zawodowa to doskonała okazja do zdobywania umiejętności praktycznych, ale też pogłębiania wiedzy zdobytej wcześniej. Podczas praktyki studenci są bezpośrednio angażowani w wykonywanie czynności praktycznych w zakładach pracy. A odbywać praktykę mogą w różnych organizacjach. Mogą to być przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego, fundacje czy stowarzyszenia. Należy podkreślić, że praktyka zawodowa to także doskonała okazja do zaprezentowania się potencjalnym, przyszłym pracodawcom. Wielu absolwentów Instytutu Ekonomicznego związanych jest zawodowo z organizacjami, w których wcześniej odbywali praktykę zawodową, a sześciomiesięczna praktyka zdecydowanie daje taką możliwość, możliwość nawiązania trwałej współpracy z zakładem pracy.
Dr Marek Reichel Prorektor ds. nauki i rozwoju: – Nasi studenci mają taką możliwość realizacji części studiów u naszych partnerów. Jest ich ponad, w tym momencie, czterdzieści w różnych lokalizacjach Europy. To są kraje bliższe czyli: Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, ale również bardziej odległe kraje, czyli: Chorwacja, Włochy, a nawet Hiszpania i Portugalia.
Aleksandra Lang: – Instytut Ekonomiczny to również miejsce spotkań i wydarzeń, które są formą otwarcia na zewnętrznych interesariuszy.
Dr Honorata Trzcińska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego: – Instytut Ekonomiczny, niemal od samego początku, oprócz swojej działalności dydaktycznej włącza się ambitnie w szereg inicjatyw naukowych i popularnonaukowych. [Na ekranie: zajęcia ze studentami, w różnych salach] Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji, konserwatoriów naukowych, wielu wykładów otwartych dedykowanych do całej społeczności akademickiej, a których prelegentami są w dużej mierze wybitne osobistości ze świata nauki, a przede wszystkim wysocy rangą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
Lektor: – O jakości kształcenia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu świadczy współpraca z szerokim gronem interesariuszy.
Dr Monika Danielska: – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu współpracuje z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie w ramach organizacji Forum. Współpraca trwa blisko dziewiętnaście lat i co roku w Forum Ekonomicznym bierze udział blisko osiemdziesięciu studentów. [Na ekranie: wykład]
Tomasz Basta, punkt Funduszy Europejskich w Nowym Sączu: – Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową już od lat układa się bardzo dobrze. [Na ekranie: zbliżenie ławek z notatkami studentów] Często uczestniczymy w prelekcjach, żeby móc przekazać studentom wiedzę na temat możliwości wsparcia.
Aleksandra Lang: – W Instytucie Ekonomicznym działa aż sześć kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.
Mgr Paulina Rydwańska: – Studenci naszej Uczelni posiadają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który obejmuje blisko osiemdziesiąt tysięcy woluminów. [Na ekranie: zbliżenie na regały z książkami, studenci pracujący w czytelni biblioteki] Zarówno zbiorów zwartych i zbiorów specjalnych, jak np.: płyty CD, płyty DVD, filmy czy też mapy oraz ponad sto tytułów prenumerowanych czasopism, w tym dziesięć obcojęzycznych. W bibliotece funkcjonuje system wypożyczeń międzybibliotecznych, który umożliwia sprowadzenie wybranych pozycji znajdujących się w zbiorach innych polskich bibliotek naukowych.
Lektorka: – Nasi studenci mogą korzystać z bazy sportowej. Warto tu wspomnieć choćby o takich obiektach jak: wielofunkcyjna, pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, kryta pływalnia ze specjalistycznym zapleczem do odnowy biologicznej, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne czy też bogato wyposażona siłownia. [Na ekranie: wejście do budynku Instytutu Ekonomicznego, student na bieżni automatycznej, uczelniana hala sportowa, bieg przez płotki dwóch studentów, kryta pływalnia, trening na rowerach stacjonarnych, boisko do piłki nożnej, korty]
Mgr Joanna Marcisz: – W Instytucie Ekonomicznym realizujemy trzy projekty, które są współfinansowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa. [Na ekranie: studenci na zajęciach i wykładach w sali audiowizualnej] Zadaniem każdego z nich jest podnoszenie kompetencji studentów i to zarówno tych kompetencji interpersonalnych jak i kompetencji zawodowych.
Ludomir Handzel – prezydent miasta Nowego Sącza; – Nowy Sącz to miasto ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Nowy Sącz jest bardzo ambitny. Tutaj mieszkają ludzie, którym chce się żyć, pracować, rozwijać. Z Nowego Sącz pochodzi wielu, wielu, wielu dobrych menadżerów, artystów, znanych ludzi. Nowy Sącz to miasto, w którym warto spędzać czas, i w którym warto się rozwijać. Zapraszam na studia do Nowego Sącza.
Aleksandra Lang, studentka i Bartłomiej Firlit, student: – Wybieram PWSZ. [Razem – „przybijają” piątkę]

 

https://youtu.be/lApH28L5odA

[Transkrypcja]
Instytut Ekonomiczny kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach e-Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. E-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody edukacyjne, bazujące na zaawansowanych systemach informatycznych. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, między innymi w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw pozwala absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

 

https://youtu.be/3vvQ-8QYVFU

[Transkrypcja]

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana.

Dr Oskar Kiercz – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Dynamiczny postęp technologiczny, a także masowa cyfryzacja prowadzi do transformacji administracji państwowej, w ujęciu tradycyjnym administracji papierowej na elektroniczną, a wyniki czego powstaje sytuacja, gdzie na rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na zawody o wysokich umiejętnościach kompetencji cyfrowych. PWSZ, widząc tą sytuację, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zmieniającego się otoczenia i kształci studentów na kierunku e-Administracja. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. PWSZ stale się rozwija, podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, np. z Ministerstwem Cyfryzacji, z Centralnym ośrodkiem Informatyki, a także z wieloma innymi instytucjami i lokalnymi firmami. Absolwenci kierunku e-Administracja mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej, publicznej, administracji samorządowej, także administracji biznesowej, w organizacjach pozarządowych, a także w firmach doradczych, consultingowych i w służbie cywilnej.

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Jestem jednym z współautorów programu e-Administracji, tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej, dlatego na kierunku są dwie specjalności. Chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności oczywiście zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych.

Sebastian – student Instytutu Ekonomicznego. Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? TAK.

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

[Przez cały film, u góry ekranu, znajduje się: logotyp PWSZ oraz napis: Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu 2019, Ekonomia, e-Administracja, Zarządzanie, Ekonomika]

Bartłomiej Firlit, student: - Zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową? Marzysz o wielkim sukcesie?

Aleksandra Lang, studentka: - Na początek musisz wiedzieć, że na sukces nie zasługują Ci, co nic nie robią. A jedyne miejsce, w którym sukces pojawia się przed wysiłkiem to słownik.

Bartłomiej Firlit, student: - Dlatego podejmij wyzwanie i zapisz się na studia.

Aleksandra Lang, studentka: - Jeżeli zależny Ci na praktycznym przygotowaniu do zawodu, to mam dla Ciebie świetną informacje: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu posiada bogatą ofertę kształcenia zawodowego.

BF.: - Zarówno ja, jak i moja koleżanka Ola, jesteśmy studentami Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ. Oboje uważamy, że jest to nasz najlepszy wybór.

AL.: - Przekonacie się, że Instytut Ekonomiczny jest to doskonałe miejsce do rozwijania waszych pasji i talentów. A teraz pozwólcie, że przedstawimy Wam dlaczego.

[Grafika: Logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz napis: Instytut Ekonomiczny]

Prof. Dr hab. Tadeusz Kudłacz: - Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana. [W tle podkład muzyki gitarowej]

Lektor: - W Instytucie Ekonomicznym uczą nas doświadczeni pracownicy naukowi oraz praktycy. [W tle: siedziba Instytutu Ekonomicznego, zabytkowy budynek z lotu ptaka, popularnie zwany „Ciuciubabką”]

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz: - Mogę powiedzieć, iż ta kadra pięćdziesięciu osób jaka pracuje w Instytucie, to kadra doświadczona, to kadra ze stopniami naukowymi, z doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym. [Na ekranie pokazują się pracownicy naukowo-dydaktyczni pod czas wykładów]

Rektor PWSZ, dr hab. Mariusz Cygnar, profesor nadzwyczajny: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jedną z największych Uczelni zawodowych w Polsce, nie tylko pod względem liczby studentów, ale również infrastruktury. W sześciu instytutach kształci się ponad trzy tysiące sześciuset studentów, na szesnastu kierunkach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich, sześciu kierunkach drugiego stopnia magisterskich oraz dwóch kierunkach pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich. [Na ekranie: Aleje Wolności i wejście do Instytutu Ekonomicznego oraz zajęcia w auli, salach ćwiczeń, studenci piszący testy] Bogata oferta edukacyjna, w połączeniu z kształceniem na profilach praktycznych, daje studentom przede wszystkim możliwość uposażenia ich w gruntowną wiedzę oraz przygotowaniem ich pod względem kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne oraz aule wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. W ostatnich czterech latach dokonaliśmy szeregu zmian pod względem infrastruktury i wyposażenia lokalowego, przede wszystkim dokonaliśmy remontu i modernizacji budynku Biblioteki, wybudowaliśmy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. [Na ekranie: sala wykładowa z prowadzącym zajęcia wykładowcą, studenci robiący notatki] W chwili obecnej jesteśmy w trakcie największej inwestycji w przeciągu najbliższych lat, mam na myśli budowę Instytutu Ekonomicznego. Najważniejszym elementem, ale przede wszystkim moim zdaniem sukcesem, jest właściwa kadra badawczo-dydaktyczna. Posiadamy około trzystu dwudziestu nauczycieli akademickich, z których ponad siedemdziesiąt procent posiada zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy. Nauczyciele akademiccy dbają o wysoki poziom kształcenia naszych studentów tak, aby ich poziom kształcenia był odzwierciedleniem ich przygotowania do ich przyszłej kariery zawodowej.

Dr Marek Reichel prorektor ds. nauki i rozwoju: - Mimo tego, że jesteśmy młodą Uczelnią to nasza kadra nieustannie się rozwija. Młodzi pracownicy realizują przewody doktorskie i coraz więcej habilitacji. Prowadzimy, jak Państwo wiecie, kilka kierunków studiów magisterskich, a to nas obliguje, jako Uczelnię, do prowadzenia badań naukowych. [Na ekranie: aula uczelni, sala wykładowa i zajęcia ze studentami]

Lektor: - W Instytucie Ekonomicznym maturzyści mają możliwość podjęcia studiów na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie i E-Administracja. Dodatkowo, absolwenci studiów licencjackich i inżynieryjnych, mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. [Na ekranie: zajęcia ze studentami z różnych miejsc]

Dr Aneta Oleksy-Gębczyk: - Ekonomia to kierunek studiów kształtujący sposób myślenia, pozwalający prawidłowo oceniać i przewidywać przebieg zdarzeń ekonomicznych. Daje podstawy teoretyczne licznym, niezwykle istotnym dla nowoczesnej gospodarki, dyscyplinom wiedzy. [W tle: zbliżenie na ławkę studenta z telefonami, długopisem, kartką testu]

Dr inż. Iwona Gawron: - Zapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania nie maleje. To nadal jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawód przyszłości. [Na ekranie: studenci, wykładowcy, sale wykładowe] Polecam więc młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem kierunków studiów, atrakcyjne studia biznesowe na kierunku Zarządzanie. Jest to najbardziej uniwersalny kierunek studiów przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarcze,j pracy w korporacjach oraz innych organizacjach.

Dr Oskar Kiercz: - Dynamiczny postęp technologiczny, a także masowa cyfryzacja prowadzi do transformacji administracji państwowej, w ujęciu tradycyjnym administracji papierowej na elektroniczną, w wyniki czego powstaje sytuacja, gdzie na rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na zawody o wysokich umiejętnościach kompetencji cyfrowych. PWSZ, widząc tę sytuację, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zmieniającego się otoczenia i kształci studentów na kierunku E-Administracja.

Prof. dr hab. Emil Kornaś: -Jestem jednym z współautorów programu E-Administracji. Tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej, dlatego na kierunku są dwie specjalności. [Na ekranie: wykłady w salach ćwiczeń, salach audiowizualnych i audytorialnych] E-Administracja dlatego, że chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności, oczywiście, zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych. [Na ekranie: student pracujący przy komputerze, zbliżenie ekranu komputerowego, studentki przy komputerach]

Dr Oskar Kiercz: - Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. PWSZ stale się rozwija, podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, np. z Ministerstwem Cyfryzacji, z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, a także z wieloma innymi instytucjami i lokalnymi firmami. [Na ekranie: trójka studentów w recepcji konferencji naukowej, studentki promujące studenckie koła naukowe] Absolwenci kierunku E-Administracja mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej, publicznej, administracji samorządowej, także administracji biznesowej, w organizacjach pozarządowych, a także w firmach doradczych, consultingowych i w służbie cywilnej.

Dr Tomasz Zacłona: - Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu umożliwia kształcenie na drugim poziomie studiów, czyli na tak zwanych studiach magisterskich, na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Jest to kierunek bardzo ciekawy, ponieważ łączy w sobie kompetencje ekonomiczne zarządcze i organizacyjne. [Na ekranie: studenci na zajęciach]

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego: - Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów. [Na ekranie: wykład ze studentami] Oczywiście, że tworzenie tego klimatu przyjaznego nie może odbywać się z uszczerbkiem dla zasobu wiedzy, którą chcemy przekazać, dla umiejętności, które chcemy kształtować. Tu trzeba zachować właściwą symetrię i mamy nadzieję, że nam się to udaje.

Sebastian Słowiński, student kierunku E-Administracja: - Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? Tak.

Zuzanna Głębocka, studentka kierunku Ekonomia: - Po maturze tak naprawdę nie wiedziałam co chcę robić, ale cieszę się, że wybrałam PWSZ.

Student kierunku Ekonomia: - Studia ekonomiczne zainspirowały mnie, by zainteresować się rynkami finansowymi.

Dr Halina Rechul: - Znaczącą częścią, ale też niewątpliwie dużym atutem wszystkich kierunków studiów w Instytucie Ekonomicznym, jest praktyka zawodowa. [Na ekranie: studentka rozwiązuje test, zbliżenie druku, studenci w sali wykładowej] Studenci pierwszego stopnia studiów realizują sześciomiesięczną praktykę. Praktyka zawodowa to doskonała okazja do zdobywania umiejętności praktycznych, ale też pogłębiania wiedzy zdobytej wcześniej. Podczas praktyki studenci są bezpośrednio angażowani w wykonywanie czynności praktycznych w zakładach pracy. A odbywać praktykę mogą w różnych organizacjach. Mogą to być przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego, fundacje czy stowarzyszenia. Należy podkreślić, że praktyka zawodowa to także doskonała okazja do zaprezentowania się potencjalnym, przyszłym pracodawcom. Wielu absolwentów Instytutu Ekonomicznego związanych jest zawodowo z organizacjami, w których wcześniej odbywali praktykę zawodową, a sześciomiesięczna praktyka zdecydowanie daje taką możliwość, możliwość nawiązania trwałej współpracy z zakładem pracy.

Dr Marek Reichel prorektor ds. nauki i rozwoju: - Nasi studenci mają taką możliwość realizacji części studiów u naszych partnerów. Jest ich ponad, w tym momencie, czterdzieści w różnych lokalizacjach Europy. To są kraje bliższe czyli: Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy, ale również bardziej odległe kraje, czyli: Chorwacja, Włochy, a nawet Hiszpania i Portugalia.

Aleksandra Lang: - Instytut Ekonomiczny to również miejsce spotkań i wydarzeń, które są formą otwarcia na zewnętrznych interesariuszy.

Dr Honorata Trzcińska, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego: - Instytut Ekonomiczny, niemal od samego początku, oprócz swojej działalności dydaktycznej włącza się ambitnie w szereg inicjatyw naukowych i popularnonaukowych. [Na ekranie: zajęcia ze studentami, w różnych salach] Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji, konserwatoriów naukowych, wielu wykładów otwartych dedykowanych do całej społeczności akademickiej, a których prelegentami są w dużej mierze wybitne osobistości ze świata nauki, a przede wszystkim wysocy rangą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Lektor: - O jakości kształcenia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu świadczy współpraca z szerokim gronem interesariuszy.

Mgr Monika Makowiecka: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu współpracuje z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie w ramach organizacji Forum. Współpraca trwa blisko dziewiętnaście lat i co roku w Forum Ekonomicznym bierze udział blisko osiemdziesięciu studentów. [Na ekranie: wykład mgr Moniki Makowieckiej]

Tomasz Basta, punkt Funduszy Europejskich w Nowym Sączu: - Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową już od lat układa się bardzo dobrze. [Na ekranie: zbliżenie ławek z notatkami studentów] Często uczestniczymy w prelekcjach, żeby móc przekazać studentom wiedzę na temat możliwości wsparcia.

Aleksandra Lang: - W Instytucie Ekonomicznym działa aż sześć kół naukowych, w których studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.

Mgr Paulina Rydwańska: - Studenci naszej Uczelni posiadają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, który obejmuje blisko osiemdziesiąt tysięcy woluminów. [Na ekranie: zbliżenie na regały z książkami, studenci pracujący w czytelni biblioteki] Zarówno zbiorów zwartych i zbiorów specjalnych, jak np.: płyty CD, płyty DVD, filmy czy też mapy oraz ponad sto tytułów prenumerowanych czasopism, w tym dziesięć obcojęzycznych. W bibliotece funkcjonuje system wypożyczeń międzybibliotecznych, który umożliwia sprowadzenie wybranych pozycji znajdujących się w zbiorach innych polskich bibliotek naukowych.

Lektorka: - Nasi studenci mogą korzystać z bazy sportowej. Warto tu wspomnieć choćby o takich obiektach jak: wielofunkcyjna, pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, kryta pływalnia ze specjalistycznym zapleczem do odnowy biologicznej, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne czy też bogato wyposażona siłownia. [Na ekranie: wejście do budynku Instytutu Ekonomicznego, student na bieżni automatycznej, uczelniana hala sportowa, bieg przez płotki dwóch studentów, kryta pływalnia, trening na rowerach stacjonarnych, boisko do piłki nożnej, korty]

Mgr Joanna Marcisz: - W Instytucie Ekonomicznym realizujemy trzy projekty, które są współfinansowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa. [Na ekranie: studenci na zajęciach i wykładach w sali audiowizualnej] Zadaniem każdego z nich jest podnoszenie kompetencji studentów i to zarówno tych kompetencji interpersonalnych jak i kompetencji zawodowych.

Ludomir Handzel – prezydent miasta Nowego Sącza; - Nowy Sącz to miasto ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Nowy Sącz jest bardzo ambitny. Tutaj mieszkają ludzie, którym chce się żyć, pracować, rozwijać. Z Nowego Sącz pochodzi wielu, wielu, wielu dobrych menadżerów, artystów, znanych ludzi. Nowy Sącz to miasto, w którym warto spędzać czas, i w którym warto się rozwijać. Zapraszam na studia do Nowego Sącza.

Aleksandra Lang, studentka i Bartłomiej Firlit, student: - Wybieram PWSZ. [Razem – „przybijają” piątkę]