[Transkrypcja]

Zastanawiasz się nad swoją przyszłością zawodową? Marzysz o wielkim sukcesie? Na początek musisz wiedzieć że na sukces nie zasługują Ci co nic nie robią. A jedyne miejsce, w którym sukces pojawia się przed wysiłkiem to słownik. Dlatego podejmij wyzwanie i zapisz się na studia. Jeżeli zależny Ci na praktycznym przygotowaniu do zawodu to mam dla Ciebie świetną informacje: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu posiada bogatą ofertę kształcenia zawodowego. Zarówno ja, jak i moja koleżanka Ola, jesteśmy studentami Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ. Oboje uważamy że jest to nasz najlepszy wybór. Przekonacie się że Instytut Ekonomiczny jest to doskonałe miejsce do rozwijania waszych pasji i talentów.

A teraz pozwólcie, że przedstawimy Wam dlaczego. Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana. W Instytucie Ekonomicznym uczą nas doświadczeni pracownicy naukowi oraz praktycy. Mogę powiedzieć iż ta kadra pięćdziesięciu osób jaka pracuje w Instytucie to kadra doświadczona to kadra ze stopniami naukowymi z doświadczeniem dydaktycznym praktycznym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu jest jedną z największych Uczelni zawodowych w Polsce nie tylko pod względem liczby studentów ale również pod infrastruktury. W sześciu instytutach kształci się ponad trzy tysiące sześćset studentów na szesnastu kierunkach pierwszego stopnia licencjacki i inżynierskich sześciu kierunkach drugiego stopnia magisterskich oraz dwóch kierunkach pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich. Bogata oferta edukacyjna w połączeniu z kształceniem na profilach praktycznych daje studentom przede wszystkim możliwość uposażenia ich w gruntowną wiedzę oraz przygotowaniem ich pod względem kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych. Uczelnia posiada nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne oraz aule wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny. W ostatnich czterech latach dokonaliśmy szeregu zmian pod względem infrastruktury i wyposażenia lokalowego przede wszystkim dokonaliśmy remontu i modernizacji budynku Biblioteki, wybudowaliśmy mono profilowe Centrum Symulacji Medycznej. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie największej inwestycji w przeciągu najbliższych lat mam na myśli budowę Instytutu Ekonomicznego. Najważniejszym elementem ale przede wszystkim moim zdaniem sukcesem jest właściwa kadra badawczo dydaktyczna. Posiadamy około trzystu dwudziestu nauczycieli akademickich z których ponad siedemdziesiąt procent posiada zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy. Nauczyciele akademiccy dbają o wysoki poziom kształcenia naszych studentów tak aby ich poziom kształcenia był odzwierciedleniem ich przygotowania do ich przyszłej kariery zawodowej.

Mimo tego że jesteśmy młodą Uczelnią to nasza kadra nieustannie się rozwija młodzi pracownicy realizują przewody doktorskie i coraz więcej habilitacji. Prowadzimy jak państwo wiecie kilka już kierunków studiów magisterskich a to nas obliguje jako uczelnie do prowadzenia badań naukowych. W Instytucie Ekonomicznym maturzyści mają możliwość podjęcia studiów na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie i E-Administracja. Dodatkowo absolwenci studiów licencjackich i inżynieryjnych mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Ekonomia to kierunek studiów kształtujący sposób myślenia pozwalający prawidłowo oceniać i przewidywać przebieg zdarzeń ekonomicznych. Daje podstawy teoretyczne licznym niezwykle istotnym dla nowoczesnej gospodarki dyscypliną wiedzy. Zapotrzebowanie firm na specjalistów z zakresu zarządzania nie maleje to nadal jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawód przyszłości. Polecam więc młodym ludziom którzy stoją przed wyborem kierunków studiów atrakcyjne studia biznesowe na kierunku Zarządzanie jest to najbardziej uniwersalny kierunek studiów przygotowujący do prowadzenia własnej działalności gospodarczej pracy w korporacjach oraz innych organizacjach. Dynamiczny postęp technologiczny, a także masowa cyfryzacja prowadzi do transformacji administracji państwowej, w ujęciu tradycyjnym administracji papierowej na elektroniczną, w wyniki czego powstaje sytuacja, gdzie na rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na zawody o wysokich umiejętnościach kompetencji cyfrowych. PWSZ, widząc tą sytuację, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zmieniającego się otoczenia i kształci studentów na kierunku E-Administracja.

Jestem jednym z współautorów programu E-Administracji, tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej, dlatego na kierunku są dwie specjalności. E-Administracja dlatego że chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności oczywiście zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych.

Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. PWSZ stale się rozwija, podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, np. z Ministerstwem Cyfryzacji, z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, a także z wieloma innymi instytucjami i lokalnymi firmami. Absolwenci kierunku E-Administracja mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej, publicznej, administracji samorządowej, także administracji biznesowej, w organizacjach pozarządowych, a także w firmach doradczych, consultingowych i w służbie cywilnej.

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu umożliwia kształcenie na drugim poziomie studiów czyli na tak zwanych studiach magisterskich na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Jest to kierunek bardzo ciekawy ponieważ łączy w sobie kompetencje ekonomiczne zarządcze i organizacyjne.

Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów. Oczywiście że tworzenie tego klimatu przyjaznego nie może odbywać się z uszczerbkiem dla zasobu wiedzy którą chcemy przekazać, dla umiejętności które chcemy kształtować. Tu trzeba zachować właściwą symetrie i mamy nadzieję że nam się to udaje.

Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? TAK.

Po maturze tak naprawdę nie wiedziałam co chce robić ale cieszę się że wybrałam PWSZ. Studia ekonomiczne zainspirowały mnie by zainteresować się rynkami finansowymi.

Znaczącą częścią ale też niewątpliwie dużym atutem wszystkich kierunków studiów w Instytucie Ekonomicznym jest praktyka zawodowa. Studenci pierwszego stopnia studiów realizują sześciomiesięczną praktykę. Praktyka zawodowa to doskonała okazja do zdobywania umiejętności praktycznych ale też pogłębiania wiedzy zdobytej wcześniej. Podczas praktyki studenci są bezpośrednio angażowani w wykonywanie czynności praktycznych w zakładach pracy. A odbywać praktykę mogą w różnych organizacjach. Mogą to być przedsiębiorstwa, instytucje sektora publicznego, fundacje czy stowarzyszenia. Należy podkreślić że praktyka zawodowa to także doskonała okazja do zaprezentowania się potencjalnym przyszłym pracodawcą. Wielu absolwentów Instytutu Ekonomicznego związanych jest zawodowo z organizacjami w których wcześniej odbywali praktykę zawodową a sześciomiesięczna praktyka zdecydowanie daje taką możliwość nawiązania trwałej współpracy z zakładem pracy.

Nasi studenci mają taką możliwość realizacji części studiów u naszych partnerów jest ich ponad w tym momencie czterdzieści w różnych lokalizacjach Europy. To są kraje bliższe czyli Słowacja, Czechy, Węgry, Niemcy ale również bardziej odległe kraje czyli Chorwacja, Włochy a nawet Hiszpania i Portugalia.

Instytut Ekonomiczny to również miejsce spotkań i wydarzeń, które są formą otwarcia na zewnętrznych interesariuszy.

Instytut Ekonomiczny niemal od samego początku oprócz swojej działalności dydaktycznej włącza się ambitnie w szereg inicjatyw naukowych i popularnonaukowych. Jest organizatorem i współorganizatorem konferencji, konserwatoriów naukowych, wielu wykładów otwartych dedykowanych do całej społeczności akademickiej, a których prelegentami są w dużej mierze wybitne osobistości ze świata nauki, a przede wszystkim wysocy rangą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

O jakości kształcenia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu świadczy współpraca z szerokim gronem interesariuszy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu współpracuje z Instytutem Studiów Wschodnich w Warszawie w ramach organizacji forum. Współpraca trwa blisko dziewiętnaście lat i co roku w Forum Ekonomicznym bierze udział w wyjazdach na forum bierze udział blisko osiemdziesięciu studentów.

Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową już od lat układa się bardzo dobrze. Często uczestniczymy w prelekcjach żeby móc przekazać studentom wiedzę na temat możliwości wsparcia.

W Instytucie Ekonomicznym działa aż sześć kół naukowych w których studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania.

Studenci naszej Uczelni posiadają do dyspozycji księgozbiór Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej który obejmuje blisko osiemdziesiąt tysięcy woluminów . Zarówno zbiorów zwartych i zbiorów specjalnych jak np. płyty CD płyty DVD, filmy czy też mapy oraz ponad sto tytułów prenumerowanych czasopism w tym dziesięć obcojęzycznych. W bibliotece funkcjonuje system wypożyczeń między bibliotecznych który umożliwia sprowadzenie wybranych pozycji znajdujących się w zbiorach innych polskich bibliotek naukowych.

Nasi studenci mogą korzystać z bazy sportowej warto tu wspomnieć choćby o takich obiektach jak wielofunkcyjna pełnowymiarowa hala sportowa z tunelem lekkoatletycznym, kryta pływalnia ze specjalistycznym zapleczem do odnowy biologicznej, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne czy też bogato wyposażona siłownia.

W Instytucie Ekonomicznym realizujemy trzy projekty które są współfinansowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa. Zadaniem każdego z nich jest podnoszenie kompetencji studentów i to zarówno tych kompetencji interpersonalnych jak i kompetencji zawodowych.

Nowy Sącz to miasto ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Nowy Sącz jest bardzo ambitny tutaj mieszkają ludzie którym chce się żyć, pracować, rozwijać. Z Nowego Sącz pochodzi wielu, wielu, wielu dobrych menadżerów, artystów znanych ludzi. Nowy Sącz to miasto w którym warto spędzać czas i w którym warto się rozwijać. Zapraszam na studia do Nowego Sącza.

Wybieram PWSZ.

[Transkrypcja]

Instytut Ekonomiczny kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach e-Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. E-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączeni administracji, informatyki i zarządzania. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody edukacyjne, bazujące na zaawansowanych systemach informatycznych. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, między innymi w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw pozwoli absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

[Transkrypcja]

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana.

Dr Oskar Kiercz – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Dynamiczny postęp technologiczny, a także masowa cyfryzacja prowadzi do transformacji administracji państwowej, w ujęciu tradycyjnym administracji papierowej na elektroniczną, a wyniki czego powstaje sytuacja, gdzie na rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na zawody o wysokich umiejętnościach kompetencji cyfrowych. PWSZ, widząc tą sytuację, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zmieniającego się otoczenia i kształci studentów na kierunku e-Administracja. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. PWSZ stale się rozwija, podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, np. z Ministerstwem Cyfryzacji, z Centralnym ośrodkiem Informatyki, a także z wieloma innymi instytucjami i lokalnymi firmami. Absolwenci kierunku e-Administracja mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej, publicznej, administracji samorządowej, także administracji biznesowej, w organizacjach pozarządowych, a także w firmach doradczych, consultingowych i w służbie cywilnej.

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Jestem jednym z współautorów programu e-Administracji, tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej, dlatego na kierunku są dwie specjalności. Chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności oczywiście zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych.

Sebastian – student Instytutu Ekonomicznego. Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? TAK.

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów.