W dniu 28 marca 2019 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu realizowane były przedsięwzięcia w ramach ,,Oferty Specjalnej”.

8 marca 2019 r. 40 osobowa grupa absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu odebrała świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w praktyce”.

W uroczystym wręczeniu świadectw ukończenia studiów wzięli udział doc. dr Marek Reichel - Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz Krzysztof Saczka - Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu.

Prowadzący spotkanie dr Jarosław A. Handzel, kierownik studiów, dziękując uczestnikom za aktywny udział w studiach podkreślił jak ważne jest uczenie się przez całe życie. „Wiedza jest skarbem, którego wartości nie da się określić. Wiedza jest podstawą do budowy dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa” – podsumował spotkanie.

Absolwenci studiów podyplomowych poszerzyli wiedzę i umiejętności, a także kompetencje społeczne potrzebne do pracy w różnych jednostkach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, polityką społeczną i prawem pracy.

Studia są efektem współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

 

 

Instytut Ekonomiczny kształci słuchaczy na trzech kierunkach studiów podyplomowych:

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce

 

Obecnie trwa nabór na studia, które rozpoczną się od października 2019 roku.

 

Studenci Instytutu Ekonomicznego biorący udział w projekcie pn. "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sącz”, rozpoczęli realizację 3-dniowych wizyt studyjnych w firmie Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

15 studentów, którzy wcześniej ukończyli szkolenie certyfikowane PRINCE 2 Foundation i uzyskali certyfikat zdobywa praktyczne umiejętności i nabywa swoje pierwsze doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem projektami.

W poniedziałek 4 lutego w Instytucie Ekonomicznym odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów specjalisty ds. rachunkowości studentom uczestniczącym w projekcie pn. "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sącz”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

16 stycznia 2019 r. studenci II roku studiów magisterskich (II stopnia) kierunku: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyli w wizycie studyjnej w Firmie Fakro.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt.

Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Cel projektu: Poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców.

Finansowanie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Dokumentacja rekrutacyjna: Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze projektu, Instytut Ekonomiczny, pokój 05 (parter) oraz na stronie internetowej: www.pwsz-ns.edu.pl/ie zakładka Projekty

Termin rekrutacji: 15.01–31.01.2019r. w godzinach pracy Biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, wiąże się to z koniecznością złożenia formularza rekrutacyjnego wraz z odpowiednimi załącznikami:

 

W 12.12.2018 (środa) w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład pt.:"Bezpieczne zakupy w sieci", który poprowadził Jakub Pepłoński z Allegro.

W dniach 5–7 grudnia 2018 r. odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum składało się z dwóch części.

Akademickie Koło Turystyczne „ KUKLIK” -10 listopada 2018 - odbyło pierwszą wycieczkę w tym roku akademickim.

Członkowie Koła i sympatycy wyruszyli do Doliny Kościeliskiej.

1

Wczesnym rankiem wyjechaliśmy z Nowego Sącza. Czas podróży upłynął nam na radosnych rozmowach i poznaniu współuczestników wycieczki.

 

Przed 10. wyruszyliśmy na szlak. Pogoda była wspaniała. Na każdym kroku zachwycały nas wspaniałe widoki ostrych grani Tatr.

2

Podczas wędrówki nie brakowało żartów. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

 

Celem naszej wyprawy był Smreczyński Staw. Jego widok zrobił na nas ogromne wrażenie. To mało znane miejsce ale teraz już wszyscy wiemy, że warto je odwiedzić.

                           3

Następnie udaliśmy się do schroniska na Hali Ornak.

4

Po chwili odpoczynku wyruszyliśmy w dół do parkingu, gdzie czekał na nas autobus. Droga powrotna do Nowego Sącza pełna była radosnej muzyki i śpiewu.

Uczestnikom wycieczki, Zarząd AKT „Kuklik”, dziękuje za odpowiedzialne i sympatyczne uczestnictwo w wyprawie.

Iść z Wami to była ogromna radość!

 

Już niedługo liczymy na powtórkę.

9.12.2018 zapraszamy serdecznie na spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Koła w górach.

Bliższych informacji szukajcie na naszym Facebooku.

5

Do zobaczenia!

Informujemy,

że w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek)

o godz. 9.00,

s.011 Instytutu Ekonomicznego

odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania zostaną omówione min. kwestie możliwości wsparcia wprocesie kształcenia oraz funkcjonowanie osób z orzeczeniem o stopniuniepełnosprawności na Uczelni.