W dniu 16.11.2016 r., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zrealizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej

22 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego. Uroczystość miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni i Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedsiębiorstw i organizacji m.in.: Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń, Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, Ryszard Skwarczek – Prezes Zarządu Piwniczanka, Marcin Bulanda – Prezes Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA”.

W dniach 24-25 maj 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się Warsztaty Turystyczne. Wydarzenie te zostało zorganizowane przez Akademickie Koło Naukowe KUKLIK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przyjechali między innymi z Krynicy, Gorlic, Grybowa, Starego i Nowego Sącza. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Gościliśmy 130 uczniów.

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu przy wsparciu Turystycznego Koła Naukowego KUKLIK

Szczegóły

W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty urbanistyczne, zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W warsztatach wzięło udział 35 studentów oraz 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu nowosądeckiego.

W czwartek (23 maja 2013 r.) przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela oraz Serwis Plagiat.pl, poświęconej projektowanym zmianom w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności kwestii ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego. Podczas tego wydarzenia Uczelnia otrzymała Certyfikat Uberrima Fide - potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej, spełniającej największe europejskie standardy. Wszystkie prace dyplomowe powstające na Uczelni poddawane są kontroli oryginalności z wykorzystaniem cyfrowego systemu weryfikacji tekstów. Są one chronione przez procedury zapewniające normy bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, a strategia zapewnia właściwy poziom jakości kształcenia.