W dniu 06 czerwca 2017 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach projektu „Youth to Business Enterprise” w ramach Erasmus+KA219.

18 maja br. odbyła się sesja inspiracyjna pn. „Turkusowe organizacje – w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i było kolejnym z cyklu „OEES on tour”. Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowiska gospodarczego, publicznego i społecznego, mieliśmy przyjemność gościć 170 osób.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część pierwsza – prezentacja idei w teorii i praktyce, część druga – dyskusja panelowa na temat prezentowanego modelu. W pierwszej części wystąpili: prof. dr hab. Jerzy Hausner – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Blikle – członek Academia Europea oraz Tomasz Misztal – Prezes Zarządu Kamsoft Podlasie sp. z o.o. i Marek Śliboda Prezes Marco sp. z o.o. W drugiej części dyskusję panelową poprowadził prof. dr hab. Jerzy Hausner, a głos zabrali przedstawiciele:

przedsiębiorstw:

Ryszard Florek, Prezes Fakro sp. z o.o.,

Mirosław Kogutowicz, Dyrektor Operacyjny Grupy Park M

organizacji rządowej:

Krzysztof Saczka, Dyrektor ZUS Oddział w Nowym Sączu

jednostki samorządu terytorialnego:

dr Jan Golba, Burmistrz Muszyny

instytucji bankowej:

Adam Dudek, Prezes Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości.

Turkusowy model odrzuca większość fundamentalnych zasad korporacyjnego porządku i opiera się na trzech filarach: samoorganizacji, dążeniu do pełni oraz na celu ewolucyjnym. Turkusowe fir­my wychodzą z założenia, że człowiek działa najskuteczniej w warunkach wolności, zaufania, partnerstwa i współpracy i dzięki temu radzą sobie, również biznesowo, znacznie lepiej niż firmy zarządzane tradycyjnie.

Wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga licznych rozmów i dyskusji. Takie było również założenie organizowanego wydarzenia, by na forum podmiotów, zainteresowanych poprawą efektywności pracy w swoich organizacjach, omówić zalety i wady nowatorskiego modelu zarządzania organizacją.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz przybyłym gościom za merytoryczne i inspirujące spotkanie.

26 kwietnia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem pt. "Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości". Wykład wygłosiła Pani Maria Twardowska, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.

7 kwietnia 2017 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbył się finał Konkursu o Puchar Rektora PWSZ - Lider Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

startup award baner www

pe small

Studentko, Studencie - ostatnie wolne miejsca w projekcie!!!

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie: Pakiet III - 3 wolne miejsca, Pakiet V - 8 wolnych miejsc pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 31 marca br.

pe small

 

WYNIKI REKRUTACJI

Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie w sprawie praktyk w ramach Programu Erasmus+ w Instytucie Ekonomicznym (sala 1.5) w piątek 3-go Marca o 10:00.

Ofertę bardzo atrakcyjnych praktyk wakacyjnych w branży turystycznej w Grecji i na Cyprze przedstawi pani Karolina Wójcik z firmy Algoos Study, Work and Travel.

1 marca 2017 r. w Hali MOSiR w Nowym Sączu odbyły się po raz 19 Sądeckie Targi Uczelni Wyższych. Swoją ofertę edukacyjną prezentowało około 300 wystawców reprezentujących m.in. uczelnie ekonomiczne, pedagogiczne i techniczne. Jak co roku wszystkie instytuty PWSZ w Nowym Sączu, w tym Instytut Ekonomiczny, także prezentowały swoją ofertę edukacyjną.

 

pe small

 

Rekrutacja do Projektu

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w środę, tj. 15 luty br. o godz. 13.30 w sali 09 (parter)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

W związku z realizowanym projektem pragniemy poinformować o terminach i zasadach rekrutacji uczestników do projektu.