W dniu 12 kwietnia 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się warsztaty urbanistyczne, zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. W warsztatach wzięło udział 35 studentów oraz 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu nowosądeckiego.

 W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali projekty polegające na przygotowaniu rysunku posiadającego cechy dokumentu planistycznego tj. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”. Wsparcie merytoryczne i techniczne zostało zapewnione przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie prace zostały poddane ocenie na podstawie kryteriów takich jak: kreatywność, rzeczowość oraz jakość. 20 zwycięzców zaproszono do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na specjalne szkolenie, związane z problematyka GIS. Dla wszystkich uczestników przewidziano certyfikaty sygnowane przez UEK Kraków oraz CGIS.

Wyniki I etapu