W czwartek (23 maja 2013 r.) przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela oraz Serwis Plagiat.pl, poświęconej projektowanym zmianom w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a w szczególności kwestii ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego. Podczas tego wydarzenia Uczelnia otrzymała Certyfikat Uberrima Fide - potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej, spełniającej największe europejskie standardy. Wszystkie prace dyplomowe powstające na Uczelni poddawane są kontroli oryginalności z wykorzystaniem cyfrowego systemu weryfikacji tekstów. Są one chronione przez procedury zapewniające normy bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, a strategia zapewnia właściwy poziom jakości kształcenia.