Podsumowanie

22 czerwca 2022 r. odbyło się seminarium kół naukowych Instytutu Ekonomicznego pn.: "Gospodarka  - Społeczeństwo - Środowisko – okiem młodych naukowców". Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeusz Kudłacz witając gości i uczestników zapowiedział, iż to pierwsze seminarium studenckich kół naukowych działających w Instytucie podsumowujące ich roczne dokonania. Instytut będzie je organizował każdego roku. Na zakończenie kolejnego, 25. roku akademickiego Uczelni planowane jest seminarium międzynarodowe.

Celem, który przyświecał organizatorom była popularyzacja i prezentacja zainteresowań naukowych studentów Instytutu Ekonomicznego zaangażowanych w działalność sześciu kół naukowych funkcjonujących w instytucie, tj:

 • Koła Naukowego E-administracji,
 • Koła Naukowego Akredytywa,
 • Koła Naukowego „Marketer”,
 • Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego,
 • Akademickiego Koła Turystycznego Kuklik,
 • Dziennikarskiego Koła Naukowego.

Łącznie wygłoszono 13 referatów o tematyce odpowiadającej zainteresowaniom studentów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się:

 • Wybrane aspekty działalności samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, Wiktor Kordas,
 • E-usługi w jednostkach administracji publicznej, Natalia Szczepaniak,
 • Analiza wstępna sprawozdania finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA S.A., Alicja Wojcieszak,
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy mikroprzedsiębiorcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, Aneta Homoncik,
 • Kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw w czasach pandemii Covid-19 na podstawie sprawozdań finansowych firm Mercator Medical S.A. oraz Orbis S.A., Jarosław Janisz,
 • Profil osobowy pracownika w procesie rekrutacji i selekcji oraz jego znaczenie w doborze stanowiska pracy, Paulina Popiołek,
 • Obszar funkcjonalny szansą rozwoju dla układów terytorialnych. Przykład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, Justyna Janik,
 • Problematyka rozwoju obszaru Polski Wschodniej jako makroregionu o szczególnej interwencji w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, Agnieszka Pękala,
 • Oddziaływanie ruchu turystycznego na życie mieszkańców gminy Stary Sącz, Wiktoria Szewczyk,
 • Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych, Karolina Pajor,
 • Narzędzia komunikacji marketingowej a rozwój ośrodków sportu i rekreacji na przykładzie branży jeździeckiej, Marianna Rola,
 • Personifikacja przedsiębiorstw, Anna Surówka.

Wśród uczestników Seminarium był również student z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus, który zaprezentował referat nt. How to integrate student after Covid-19 – a project idea according to the PCM methodology, Marco Frigo (University of Verona).

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

 • dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia,
 • dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju,
 • mgr Halina Marcisz, kwestor.

Na widowni zasiedli wykładowcy, studenci Instytutu Ekonomicznego a także członkowie ich rodzin. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja i sesja Q&A. Artykuły z wystąpień ukażą się w zeszytach studenckich – publikowanych przez wydawnictwo PWSZ w Nowym Sączu. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Instytutu Ekonomicznego a moderatorem spotkania była mgr Paulina Rydwańska.

Wszystkim prelegentom gratulujemy interesujących wystąpień i już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym seminarium! Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.