Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy na zawsze Profesora Adama Rybarskiego, Współzałożyciela PWSZ w Nowym Sączu i jednocześnie Pierwszego Dyrektora Instytutu Ekonomicznego, cenionego wykładowcę, życzliwego człowieka, wychowawcę kilku pokoleń pracowników i absolwentów.

Adam Rybarski był Profesorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w której prowadził zajęcia wykładowe, seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu teorii ekonomii. Był emerytowanym docentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Przez wiele lat wykładał również ekonomię w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce metodologii ekonomii, wzrostu gospodarczego oraz historii pieniądza. W dorobku naukowym, uznanym powszechnie w całym kraju posiadał ponad 100 publikacji. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Pittsburghu, na Uniwersytecie w Sarajewie, a także w Moskiewskim Instytucie Gospodarki Narodowej im. W.G. Plechanowa w Moskwie.

Pełnił szereg funkcji w administracji akademickiej AE w Krakowie, a mianowicie prorektora, dziekana i prodziekana. Był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Ekonomicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w latach 1.X.1998 - 31.VIII.2003, członkiem Rady Instytutu Ekonomicznego. Był jednocześnie członkiem Komisji Ekonomicznej Oddziału PAN w Krakowie oraz członkiem Centrum Badań nad Rozwojem i Zadłużeniem w Krakowie. Piastował również stanowisko Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz członka Zarządu Głównego PTE w Warszawie.

Praca i zaangażowanie w działalność Uczelni i Instytutu Ekonomicznego była dla Niego bardzo ważna - służył swoją radą, pomocą i wsparciem. Pan Profesor był osobą wielkiej skromności, kultury osobistej, pogodny i życzliwy ludziom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

Społeczność Akademicka Instytutu Ekonomicznego