[Transkrypcja]

Instytut Ekonomiczny kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach e-Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. E-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączeni administracji, informatyki i zarządzania. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody edukacyjne, bazujące na zaawansowanych systemach informatycznych. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, między innymi w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw pozwoli absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

[Transkrypcja]

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Robimy wszystko, aby proces dydaktyczny był na jak najwyższym poziomie. Mam świadomość tego, że ważne jest nie tylko jaka wiedza jest przekazywana, ale jak jest przekazywana.

Dr Oskar Kiercz – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Dynamiczny postęp technologiczny, a także masowa cyfryzacja prowadzi do transformacji administracji państwowej, w ujęciu tradycyjnym administracji papierowej na elektroniczną, a wyniki czego powstaje sytuacja, gdzie na rynku pracy pojawia się duże zapotrzebowanie na zawody o wysokich umiejętnościach kompetencji cyfrowych. PWSZ, widząc tą sytuację, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, zmieniającego się otoczenia i kształci studentów na kierunku e-Administracja. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. PWSZ stale się rozwija, podejmuje współpracę z wieloma instytucjami, np. z Ministerstwem Cyfryzacji, z Centralnym ośrodkiem Informatyki, a także z wieloma innymi instytucjami i lokalnymi firmami. Absolwenci kierunku e-Administracja mogą podjąć pracę na stanowiskach administracji państwowej, publicznej, administracji samorządowej, także administracji biznesowej, w organizacjach pozarządowych, a także w firmach doradczych, consultingowych i w służbie cywilnej.

Prof. dr hab. Jerzy Kornaś – wykładowca Instytutu Ekonomicznego. Jestem jednym z współautorów programu e-Administracji, tworzyliśmy ten kierunek na przełomie 2013/14 i od tego czasu kierunek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej istnieje. Specyfika tego kierunku polega na tym, że staramy się przygotować studentów i absolwentów do pracy zarówno w biznesie, w gospodarce, jak i przede wszystkim w administracji publicznej, samorządowej, dlatego na kierunku są dwie specjalności. Chcemy dać wykształcenie naszym studentom nie tylko w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności funkcjonowania w instytucjach publicznych państwowych czy samorządowych, ale także chcemy nauczyć posługiwania się projektami technologicznymi w zakresie Internetu, budowaniem pewnych programów, no i umiejętności oczywiście zarządzania w administracji za pomocą właśnie tych środków internetowych czy technologicznych.

Sebastian – student Instytutu Ekonomicznego. Z kierunku e-Administracja jestem bardzo zadowolony, ten kierunek jest powiązany z informatyką, ale nie tylko z tym, dlatego mnie to cieszy, dlatego to wybrałem. Czy wybrałbym ponownie? TAK.

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego. Studenci są dla nas najwyższą wartością, po to istniejemy, po to funkcjonujemy i ten proces dydaktyczny jest podporządkowany preferencjom, oczekiwaniom studentów.