W dniu 05.12.1019 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład pt.: „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja - Wartości”, wygłoszony w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego przez Pana Piotra Kamińskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu. Wykład został zrealizowany dzięki współpracy PWSZ ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.
Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych, szczególnie kierunku ekonomia, specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz kierunku e-administracja. W wykładzie uczestniczyło ok. 120 osób. Zagadnienia poruszone na wykładzie dotyczyły bankowości spółdzielczej w Polsce, a szczególnie połączenia przeszłości z przyszłością w kontekście długich tradycji w działalności banków spółdzielczych oraz różnorodnych wyzwań stojących przed rozwojem tego typu instytucji. Ponadto wykład obejmował charakterystykę trzech podstawowych rodzajów instytucji działających w sektorze bankowym: banków spółdzielczych, banków komercyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).