2 grudnia 2019 roku, w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu w ramach zajęć z przedmiotu: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej i lokalnej odbyło się spotkanie z sądeckimi przedsiębiorcami z różnych sektorów.

Uczestnikami debaty byli:

Barbara Tomasiak - Biuro Podróży AUSTRAL (sektor mikroprzedsiębiorstw),

Józef Pyzik – właściciel sieci sklepów spożywczych, Prezes Kongregacji Kupieckiej (sektor średnich przedsiębiorstw),

Jan Załubski – firma ZET Transport (sektor dużych przedsiębiorstw).

Celem spotkania było przybliżenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce lokalnej i regionalnej z punktu widzenia praktyków, którzy na co dzień funkcjonując w systemie gospodarczym i spotykają się z licznymi wyzwaniami z tego tytułu. Zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazali trudności z jakimi mają na co dzień do czynienia ale również mówi o satysfakcji z wykonywanej pracy. Dodatkowo przedsiębiorcy podkreślili znaczenia rozwijania wśród młodych ludzi wartości takich jak np. patriotyzm gospodarczy oraz kształtowania postawy świadomego uczestnika rynku, który ma wiedzę na temat wpływu codziennych wyborów na gospodarkę i społeczeństwo.

Spotkanie dostarczyło nie tylko wielu cennych informacji ale również stanowiło źródło inspiracji do aktywnego i ambitnego budowania swojej ścieżki zawodowej przez studentów.