Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie ORION mają zaszczyt i przyjemność realizować wspólnie na VIII edycję projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej edycji chcemy pomóc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. Do dnia dzisiejszego wzięło w nim udział około 4 tysięcy uczestników. W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano dwa wykłady: jeden na terenie WSB-NLU a drugi na terenie PWSZ. Drugim etapem projektu będą zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywać będą strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Na zakończenie projektu przewidziano konferencję podsumowującą, na której wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.

0001 

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie:

etap 1) zgłoszenie szkoły chęci przystąpienia do projektu (wypełniony załącznik 1 - patrz sekcja dokumenty*)

etap 2) zgłoszenie elektroniczne kandydata w systemie CloudA

etap 3) wydrukowanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu w wersji papierowej i złożenie jej na pierwszym wykładzie (wypełniony załącznik 2 - patrz sekcja dokumenty)

etap 4) logowanie do systemu CLoudA po uzyskaniu haseł dostępowych (będą wysyłane na dzień przed inauguracją projektu tj. 7.12.2019)

*jeżeli Twoja szkoła nie przystąpiła jeszcze do projektu a Jesteś zainteresowany/na uczestnictwem w nim poproś Dyrektora swojej szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot związany z przedsiębiorczością o dołączenie do nas.

 

Harmonogram

Harmonogram VIII edycji projektu:

24.11 – 04.12 2019 - rejestracja uczestników

05-06.12.2019 - nadanie haseł dostępowych do platformy Cloud Academy

07.12.2019 - wykład inauguracyjny w WSB-NLU*

11.01.2020 - wykład w PWSZ

15.01.2020 - konkurs realizowany w formule Hekatonu

18.02.2020 - konferencja podsumowująca projekt

 

Harmonogram konkursu HEKATON:

09:00 – 9:30 – networking (sprawdzenie obecności, zapoznanie się z wystawcami, wybór stanowisk itp.)

9:30 – 9:45 – prezentacja tematyki zadania (aula główna C010)

9:45 – 10:30 – krótka prezentacja wystawców (aula główna C010)

10:30 – 15:00 – realizacja zadania

15:00 – 16:00 – prezentacja wypracowanych koncepcji

16:00 – 16:15 – zakończenie Hekatonu oraz złożenie stworzonych koncepcji w Biurze Projektów

*Inauguracja projektu wraz z wykładem inauguracyjnym odbędzie się w siedzibie WSB-NLU (Nowy Sącz, ul. Zielona 27, budynek C) w dniu 7 grudnia 2019 roku o godz. 11:00. Po inauguracji uczestnicy projektu otrzymają szczegółowy harmonogram VIII edycji „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość.”

 

Więcej informacji