Instytut Ekonomiczny rozpoczął cykl programów emitowanych w Regionalnej Telewizji Kablowej pt. „Porozmawiajmy o ...”

 

Pierwsze spotkanie odbyło się 31 maja 2019 r. nt. „Ekonomia a samorząd„ , w którym wzięli udział - prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, Jan Golonka – Prezes Zarządu „Owoc Łącki” sp.z o.o., były Starosta nowosądecki, Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Przewodnim tematem dyskusji była m.in. współpraca między samorządem terytorialnym a uczelnią wyższą oraz jej wpływem na rozwój subregionu (regionu).

 

Drugie spotkanie odbyło się 6 czerwca 2019 r. w którym zaproszeni goście dyskutowali nt. istoty i roli szkolnictwa wyższego w przygotowaniu absolwenta uczelni do zmieniającego się rynku pracy (zarówno lokalnego jak i krajowego). W dyskusji wzięli udział prof. dr hab. Jerzy Kornaś – politolog, wykładowca w Instytucie Ekonomicznym, Magdalena Majka – Z-ca prezydenta Miasta Nowego Sącza, dr Robert Rogowski – socjolog, wykładowca, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.

 

 

Spotkania będą kontynuowane po przerwie wakacyjnej.

 

Nagrania zostały udostępnione dzięki uprzejmości Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu.