W dniu 31.05.1019 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład pt.: „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm – BIG IM”,

wygłoszony w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego przez Pana Mateusza Zająca, Regionalnego Dyrektora Programów Edukacji Ekonomicznej. Wykład został zrealizowany dzięki współpracy PWSZ ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych. W wykładzie uczestniczyło ok. 100 osób. Zagadnienia poruszane na wykładzie dotyczyły znaczenia wymiany informacji gospodarczej dla konsumentów i przedsiębiorców. Zostały omówione zasady funkcjonowanie Biura Informacji Gospodarczej, w raz z informacją jakie narzędzia udostępniają do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także sposoby wsparcia tych grupy w odzyskiwaniu zaległych należności finansowych.