W dniu 30.05.1019 r. w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład pt.: „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, wygłoszony w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego przez Pana Mateusza Zająca, Regionalnego Dyrektora Programów Edukacji Ekonomicznej.

Wykład został zrealizowany dzięki współpracy PWSZ ze Związkiem Banków Polskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Konwersatorium cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów studiów stacjonarnych. W wykładzie uczestniczyło ok. 100 osób.

Tematyka wykładu obejmowała zagadnienia związane z rozwojem gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwem, a także zagrożeniami wynikającymi z dokonywania płatności drogą elektroniczną.