W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej odbyła się VI edycja Warsztatów Urbanistycznych pt. „Zagraj o przestrzeń”, poświęcona praktyce gospodarowania przestrzenią.

Przestrzeń jest zasobem będącym wartością rzadką, który może być zagospodarowany na wiele sposobów. Istotne jest to czym zostaje wypełniona i to, w jaki sposób to wypełnienie zostanie rozmieszczone.

W warsztatach prowadzonych przez Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu uczestniczyli studenci trzeciego roku kierunku Administracja i e-Administracja, którym pomocą w pracach służyli studenci Koła Urbanistyki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestnicy w trakcie warsztatów przygotowywali szkic zagospodarowania przestrzennego, realizowany wg własnych pomysłów dla rozpoznawalnej i od lat niezagospodarowanej przestrzeni publicznej w Nowym Sączu, jaką jest obszar Starej Sandecji. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na szkolenie z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.