UWAGA!!!

 

W dniu 1 października 2018  r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia studiów magisterskich


nie mają zajęć dydaktycznych,

 

uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach według następującego harmonogramu:

 

Harmonogram spotkań i szkoleń w dniu 1 października 2018 roku (studia stacjonarne).