W dniach 7-9 grudnia 2017 r. odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum składało się z dwóch części. Pierwsza, koncentrowała się na zagadnieniach naukowych. Konferencję, pod patronatem Pana Marka Pławiaka – Starosty Powiatu Nowosądeckiego, rozpoczął wykład inauguracyjny zaprezentowany przez Prof. Daniele Paragano z Rzymu pt. „Geographical analysis of demographic conditions of Italy and relative implications”. 

Następnie studenci w pięciu sesjach wygłosili 24 referaty w danych obszarach tematycznych:

 

 1. System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie;
 2. Bezpieczeństwo społeczne;
 3. Rola organizacji pozarządowych w rozwoju;
 4. Wielopłaszczyznowe uwarunkowania kondycji zdrowotnej społeczeństwa – aspekty mikro- i makroskali;
 5. Współczesne wyznaczniki kapitału ludzkiego i kapitału społecznego;
 6. Rozwój innowacji społecznych.

 

W ramach tej części zaplanowano również dyskusję dotyczącą poruszanej problematyki oraz podsumowanie spotkania. Pierwszy dzień konferencji został zakończony uroczystą kolacją, w której wzięli udział Studenci jak i wykładowcy Instytutu Ekonomicznego. W drugim dniu konferencji Studenci uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez firmę Aon Hewitt, pt. Promocja marki osobistej w mediach społecznościowych – jak skutecznie szukać pracy i dobrze pokazać się w sieci z perspektywy zawodowej.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy wspólnie udali się do Krynicy-Zdroju, gdzie odbyła się część druga spotkania o charakterze turystyczno-integracyjnym.

W murach naszej Uczelni gościliśmy 37 Studentów reprezentujących 9 Uczelni:

 

 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie,
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie,

 

oraz 4 Uczniów Szkół Partnerskich wraz z 2 Opiekunami:

 

 • z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,
 • z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

 

 

Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Słuchaczom, którzy swoją obecnością uświetnili tak ważne dla nas wydarzenie.

 

Już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym ogólnopolskim sympozjum kół naukowych, organizowanym przez nas!!! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.