Wyniki II etapu Konkursu o Puchar Rektora PWSZ: Lider Wiedzy Ekonomicznej: „Przedsiębiorczość i innowacje – kluczem do sukcesu”

Wyniki I etapu Konkursu o Puchar Rektora PWSZ: Lider Wiedzy Ekonomicznej: „Przedsiębiorczość i innowacje – kluczem do sukcesu”

 

Temat Konkursu: „Przedsiębiorczość i innowacje – kluczem do sukcesu”

 

   Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

   Przyjęta formuła Konkursu ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

   Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pokładamy nadzieję, że laureaci i finaliści Konkursu zasilą w przyszłości kadry menadżerów, nauczycieli akademickich i fachowców z różnych dziedzin praktyki gospodarczej.

Informacje ogólne

 

   Lider Wiedzy Ekonomicznej – Konkurs o Puchar Rektora PWSZ dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany jest przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu.

   Pytania o charakterze otwartym i pytania testowe będą odzwierciedlać problematykę zawartą w programie Konkursu, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Konkursu.

Konkurs o Puchar Rektora PWSZ ma charakter dwu-stopniowych eliminacji:

I etap - eliminacje szkolne – 16.03.2018 r. – godz. 10.00 – 12.00 – w szkołach partnerskich

II etap - eliminacje centralne – 06.04.2018 r. – godz. 9.00 – 10.30 – Instytut Ekonomiczny PWSZ

 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą wyłącznie drogą e-mailową do dnia 10.03.2018 r. Formularz zgłoszeń do pobrania ze strony internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/ (w tym zagadnienia wraz zalecaną literaturą)

 

DLA ZWYCIĘZCY ORAZ II I III MIEJSCA PRZEWIDZIELIŚMY NAGRODY

   Uczniom zainteresowanym Konkursem umożliwia się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych czytelni. Ponadto jest możliwość wypożyczenia wybranych pozycji literaturowych przez Nauczyciela (Opiekuna).

   Biblioteka mieści się w Nowym Sączu przy Alejach Wolności 40 (godziny otwarcia wypożyczalni: poniedziałek - piątek: 9.00-16.00, sobota: 8.30-10.00; czytelnia jest czynna: poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek – piątek: 8.00-17.00, sobota: 10.00-14.00).

 

Regulamin konkursu - plik do ściągnięcia

 

Formularz zgłoszeniowy – plik do ściągnięcia

 

Zagadnienia ogólne oraz szczegółowe wraz proponowaną z literaturą  – plik do ściągnięcia