W dniu 23.11.2017 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste spotkanie

podsumowujące uczestnictwo studentów w XXVII Forum Ekonomicznym, którego szczególnymi uczestnikami byli:

Pani Anna Hałka – Koordynator Programu Praktyk Forum Ekonomicznego, Pan Piotr Falkowski – wieloletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, współorganizator Festiwalu Biegowego w Krynicy, jak również Pan Przemysław Bawołek – p.o. Dyrektor Biura Fundacji Sądeckiej oraz licznie zgromadzeni studenci.

Podczas spotkania wręczono uczestnikom zaświadczenia oraz wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w przygotowanie tegorocznego przedsięwzięcia. Wizycie towarzyszyły wzajemne podziękowania za dotychczasową współpracę przy organizacji konferencji.