Dnia 22 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w Auli PWSZ przy al. Wolności 40

odbędzie się wykład otwarty Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,

 

Pana Wiesława Janczyka

 

Temat wykładu:

 

„Rola Ministerstwa Finansów w procesie opracowywania i wdrażania regulacji

służących uczciwej konkurencji i naprawie finansów publicznych”

 

Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie

 

Od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy został wybrany posłem na Sejm był członkiem Komisji Finansów Publicznych. W VII kadencji Sejmu kierował pracami stałej Podkomisji do spraw Instytucji Finansowych. W obecnej kadencji objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Przed rozpoczęciem pracy w Parlamencie (1998-2007) aktywnie działał w samorządzie lokalnym, gdzie był radnym Gminy oraz Powiatu Limanowa.

W 2007 r. pełnił funkcję prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz zasiadał w Zarządzie Remag S.A. w Katowicach (spółka produkująca kombajny i urządzenia górnicze). W latach 1999-2005 związany był z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. będąc zastępcą dyrektora oddziału w Nowym Sączu, a także członkiem komitetu kredytowego Regionu Małopolska. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Zakładów Ceramiki Budowlanej Cerabud S.A. w Krotoszynie oraz pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. w Nowym Sączu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział Filologiczny) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia podyplomowe o specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami. Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach uzyskując m.in. uprawnienia do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z produktami bankowymi, prawem spółek handlowych, promocją polskiej przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej oraz sprawami lokalnymi i społecznymi.