pe small

Studentko, Studencie - ostatnie wolne miejsca w projekcie!!!

W związku z tym, że pozostały jeszcze wolne miejsca w projekcie: Pakiet III - 3 wolne miejsca, Pakiet V - 8 wolnych miejsc pragniemy poinformować, że rekrutacja została wydłużona do 31 marca br.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Ekonomicznym, pokój nr 05 (parter) w terminie do 31 marca 2017 r. w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „projekt” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

Osoby, które uczestniczyły w rekrutacji podstawowej, ale nie zostały przyjęte do projektu – składają pisemną deklarację o wybranym Pakiecie w biurze projektu.

Studenci aplikujący po raz pierwszy składają formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednimi załącznikami:

Pakiet III

  1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”
  2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
  3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

  1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami
  2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
  3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników Pakietu III i V

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

  1. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (tj. rok 2015/2016) lub w przypadku studentów I roku studiów magisterskich Zaświadczenie o średniej ocen z całego procesu kształcenia na studiach licencjackich – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
  2. Zaświadczenie o specjalności studiów – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
  3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  4. Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są TUTAJ oraz w BIURZE PROJEKTU w czasie trwania procesu rekrutacji.