pe small

 

WYNIKI REKRUTACJI

Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich Państwa zapraszamy do biura projektu:

 • osoby przyjęte do projektu – w celu pisemnego potwierdzenia udziału w nim w dniach 2-3 marca 2017 (czwartek-piątek) w godzinach pracy biura projektu;
 • osoby z listy rezerwowej – w celu zapisania się do innego dostępnego Pakietu w dniach 2-3 marca 2017 (czwartek-piątek) w godzinach pracy biura projektu. O przyjęciu do wybranego pakietu na tym etapie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń w biurze projektu.

WYNIKI REKRUTACJI

Jednocześnie poinformujemy, iż wolne miejsca pozostały w następujących Pakietach:

Pakiet III

 • Certyfikowane szkolenie Pilot wycieczki
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 • Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet IV

 • Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 • Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

 • Zajęcia praktyczne z pracodawcami
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 • Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Godziny pracy biura projektu

02.03.2017 r. (czwartek), godz.: 10.00 – 15.30

03.03.2017 r. (piątek), godz.: 8.30 – 13.00