pe small

 

Rekrutacja do Projektu

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się w środę, tj. 15 luty br. o godz. 13.30 w sali 09 (parter)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

W związku z realizowanym projektem pragniemy poinformować o terminach i zasadach rekrutacji uczestników do projektu.

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Ekonomicznym, pokój nr 05 (parter) w terminie: 13 – 24 luty 2017 r. w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu listu do Uczelni). 

Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, wiąże się to z koniecznością złożenia formularza rekrutacyjnego wraz z odpowiednimi załącznikami:

Pakiet I
 1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)
Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników Pakietu I Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:
 1. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (tj. rok 2015/2016) lub w przypadku studentów I roku studiów magisterskich Zaświadczenie o średniej ocen z całego procesu kształcenia na studiach licencjackich – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
 2. Zaświadczenie o ocenie z przedmiotu Podstawy rachunkowości – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
 3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 0 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30.
Pakiet II
 1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)
Pakiet III
 1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)
Pakiet IV
 1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)
Pakiet V
 1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)
Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników Pakietu II-V Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:
 1. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (tj. rok 2015/2016) lub w przypadku studentów I roku studiów magisterskich Zaświadczenie o średniej ocen z całego procesu kształcenia na studiach licencjackich – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
 2. Zaświadczenie o specjalności studiów – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ
 3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 0 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są poniżej oraz w biurze projektu w czasie trwania procesu rekrutacji.

Godziny pracy biura projektu w miesiącu luty 2017 r.

poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 13.00

Uwaga!

W dniu 22 luty br. biuro czynne w godzinach 8.30-10.30 oraz 14.00-16.00

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Zał. 1
 4. Zał. 2
 5. Zał. 3