pe small

Projekt pn. „Absolwent z pomysłem na siebie - podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu"

Projekt pn. „Absolwent z pomysłem na siebie - podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytut Ekonomiczny realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w okresie od 2017 do końca 2019 co najmniej 225 studentów i studentek Instytutu Ekonomicznego będzie mogło wziąć udział w ofercie edukacyjnej prowadzącej do uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości. W wyniku udziału w projekcie uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększą szanse na rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być w szczególności studenci trzeciego semestru studiów I stopnia oraz pierwszego semestru studiów II stopnia[1] Instytutu Ekonomicznego. Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, tj.

Pakiet I

 1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet II

 1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet III

 1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet IV

 1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Pakiet V

 1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami
 2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

Celem tego zadania jest rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, analitycznego myślenia i motywacji do wdrażania w życie swoich własnych pomysłów. W ramach zadania uczestnikom zostanie przedstawiona problematyka przedsiębiorstw społecznych. Zadaniem utworzonych w ramach zajęć grup będzie opracowanie koncepcji „biznes planu” dla spółdzielni socjalnej. Zajęcia obejmować będą tematykę:

 • Innowatyka,
 • badania i analiza rynku,
 • marketing w przedsiębiorczości,
 • techniki sprzedaży,
 • efektywna komunikacja z klientem,
 • motywacja.

Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

Celem zadania jest rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji. W ramach zajęć studenci będą budować swój wizerunek, wskazywać drogę do jego uzyskania i bycia wartościowym pracownikiem. Planowane bloki tematyczne to:

 • odkrywanie swojego potencjału zawodowego,
 • kształtowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji pożądanych przez pracodawców teraz i w przyszłości,
 • budowanie profesjonalnego wizerunku na rynku pracy.

W ramach zajęć grupowych uczestnicy będą mieli okazję wypracować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego i zaprezentować ją grupie, co pomoże zweryfikować szersze spektrum barier, na które mogą natrafić, jak również uświadomić sobie cechy i kompetencje, które powinni rozwijać po to, aby osiągnąć wyznaczony cel.

Dalsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim już niebawem na stronie Instytutu Ekonomicznego.

Terminy spotkań informacyjnych dla poszczególnych grup i specjalności.