Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała podziękowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego, Jacka Krupy za współpracę przy organizacji 7 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce oraz promocję przedsiębiorczości w Regionie. W dniu 16.11.2016 r., w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu, odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zrealizowany w ramach 7 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 podziekowanie dp