W dniu 4 października 2022 Studenci I roku studiów stacjonarnych
nie mają zajęć dydaktycznych, uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach według następującego harmonogramu:

Harmonogram spotkań i szkoleń

Sekretariat Instytutu Ekonomicznego

ul. Aleje Wolności 38, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443 53 02, 547 56 04, 547 56 05

Godziny przyjęć studentów (pok. 1.09) I piętro:

Studia stacjonarne:                                    

Poniedziałek dzień wewnętrzny

Wtorek-czwartek: 10.00-14.00                    

Piątek: 12.00-15.30

Studia niestacjonarne:

Piątek w terminach zjazdów: 12.00-16.00

Sobota w terminach zjazdów: 8.00-13.00

W Karpaczu zakończyło się XXXI Forum Ekonomiczne, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich i przewodniczącego Rady Programowej i pomysłodawcy tego wydarzenia Zygmunta Berdyczowskiego.

Państwową Wyższą Szkolę Zawodową (od 1 października – Akademia Nauk Stosowanych) reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego w nowosądeckiej Uczelni.

Forum Ekonomiczne – uznana, najważniejsza, międzynarodowa konferencja w Europie Środkowej – nazywana polskim Davos, gościła i w tym roku głowy państw, liderów polityki, gospodarki, samorządu, przedstawicieli świata kultury i nauki. Jej hasłem przewodnim było: „Europa w obliczu nowych wyzwań” i dyskusje koncentrowały się wokół gospodarczych, politycznych i społecznych skutków pandemii i wojny w Ukrainie.

Prof. Tadeusz Kudłacz uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Przedsiębiorcze regiony – jaki „klimat” odpowiada przemysłom wschodzącym?”

Paneliści skupiali m.in. wokół współpracy sektora naukowego – uczelni i placówek badawczych z różnymi gałęziami przemysłu, budowania gospodarki opartej na wiedzy, roli i możliwości regionów i ich władz wspierania poszczególnych sektorów biznesu oraz działań naukowo – badawczych i szukaniu rozwiązań dla nowatorskich przedsięwzięć i rozwiązań.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, 22 bm., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom - licencjatom i magistrom. Uczestniczyły w nim władze Uczelni: dr Halina Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia i dr Marek Reichel - prorektor ds. nauki i rozwoju oraz kierownictwo Instytutu Ekonomicznego: dyrektor prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz i zastępca dr Honorata Trzcińska.

Do auli im. prof. Andrzeja Bałandy przybyło ok. 160 licencjatek i licencjatów oraz ok. 40 magistrów oraz wykładowcy Instytutu Ekonomicznego.

Spotkanie rozpoczął hymn akademicki „Gaudeamus igitur”.

Dr Marek Reichel i dr Halina Potok gratulując absolwentom ukończenia studiów zgodnie zachęcali licencjatów do kolejnej inwestycji w siebie, następnego kroku - podjęcia studiów drugiego stopnia - magisterskich, a magistrów studiów podyplomowych.

Prorektor dr Marek Reichel: - Bardzo zachęcam was do pozostania w naszej Uczelni, tym bardziej, że zajęcia będą odbywać się w nowoczesnym budynku, który stoi tuż obok, a studia podejmiecie już nie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a w Akademii Nauk Stosowanych.

Prorektor dr Halina Potok: - Kończycie pewien etap w swoim życiu. Mam nadzieję, że te lata, które spędziliście tutaj, z nami, będziecie miło wspominać. To były lata życia studenckiego, choć utrudnione przez Covid-19. Były to również lata związane z doskonaleniem siebie i wyszukiwaniem potencjałów, możliwości i zdolności. Jestem przekonana, że jesteście na takim etapie, że wiecie co potraficie, a co potrzebujecie jeszcze doskonalić i nad czym trzeba jeszcze pracować. To jest wasz ogromny sukces. Ten sukces jest zasługą również waszych rodziców i osób, które was wspierały i nie zapominajcie o tym.

Gratulacje i życzenia dla absolwentów przekazał także dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Mówił również:

- Ukończyliście studia, otrzymaliście status osoby z wykształceniem wyższym. Bez tego poziomu wykształcenia nie można dzisiaj budować ambitnej kariery zawodowej. Właśnie ambitnej kariery zawodowej wam życzę. Podczas studiów zdaliście kilkadziesiąt egzaminów, zaliczaliście jeszcze więcej ćwiczeń i laboratoriów. Wielu z Was przeżywało stres, mogły też pojawiać się zwątpienia. Tym większa satysfakcja, że słabości zostały przezwyciężone.

Kończąc IE PWSZ nie powinniście mieć żadnych kompleksów. Posiadacie wystarczającą wiedzę ogólnoteoretyczną i zawodową w zakresie ukończonego kierunku i specjalności studiów. Nie powinniście mieć kłopotów w komunikacji bieżącej i biznesowej przynajmniej w jednym języku obcym. Macie opanowane podstawy zastosowań techniki komputerowej w gospodarce. To dzisiaj bardzo ważne umiejętności.

- Jesteście przygotowani do rozwijania swojej wiedzy na studiach magisterskich. Adresuję to do absolwentów stopnia I. Zapraszam absolwentów I stopnia do wyboru studiów magisterskich w naszym Instytucie. Uważam, że oferujemy interesujący kierunek: Ekonomia i finanse przedsiębiorstw. Będziecie mogli studiować w lepszych warunkach. Mamy do dyspozycji nowy, nowocześnie wyposażony budynek.

- Życzę wam przede wszystkim dalszego rozwoju intelektualnego, kontynuowania nauki na studiach magisterskich. A jeśli zdecydujecie się na podjęcie pracy, to życzę zdobycia takiej, w której z satysfakcją będziecie mogli korzystać ze zdobytej wiedzy. Życzę sukcesów zawodowych w podejmowanych pracach, a także w życiu osobistym. Do życzeń dołączę również prośbę. Nie zapominajcie o IE PWSZ. To w tej uczelni ukończyliście studia I stopnia i fakt ten pozostanie na zawsze w waszym CV. Nie ukrywam, że liczę na to, że tam gdzie będzie nadarzała się okazja będziecie ambasadorami IE PWSZ, waszej przecież Uczelni i tak jak to było na studiach, dalej będziecie się przyczyniać do budowania pozytywnego wizerunku waszej uczelni.

Tradycją uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Ekonomicznego PWSZ jest wystąpienie gościa specjalnego.

Na tegorocznej gali był nim dr hab. Piotr Lityński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Urodzony w Nowym Sączu, absolwent Instytutu Ekonomicznego specjalności Administracja i finanse sektora publicznego z 2003 roku. Doktorat z ekonomii obronił w 2010, a w 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu gospodarki przestrzennej. Pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Dyscyplin: Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Jest to organ nadający doktoraty i habilitacje w tych dyscyplinach. Od 2015 r. w Polskiej Akademii Nauk jest członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowanie Kraju.

Dr hab. Piotr Lityński podzielił się swoimi doświadczeniami, jakie cechy charakteru są najważniejsze dla osób, które wybiorą ścieżkę kariery naukowej.

Moderatorami uroczystość byli: mgr Paulina Rydwańska i dr Tomasz Zacłona, którzy -zgodnie z tradycją Instytutu – zaprosili Natalię Szczepaniak, tegoroczną absolwentkę do o zaprezentowania swojej wyróżnionej pracy pt. „E-usługi w jednostkach administracji publicznej”. Promotorem był dr Jarosław Handzel

Pierwsi dyplomy ukończenia studiów i dyplomy uznania odebrali absolwenci, którzy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskali najwyższe średnie. Są to: Kacper Tokarczyk (na kierunku Ekonomia), Małgorzata Śmierciak (Ekonomia), Paulina Ślipek (e-Administracja), Andrzej Kusiak (e-Administracja), Paulina Nigbor (Zarządzanie) i Joanna Noworyta (Ekonomika i finanse przedsiębiorstw).

Licencjat Kacper Tokarczyk jest też laureatem pierwszego miejsca w 11 edycji konkursu „Młody ekonomista”, organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Dyplomy wręczali promotorzy seminarzystów pod kierunkiem których pisane były prace dyplomowe, prorektorzy: dr Halina Potok i dr Marek Reichel oraz dyrektor IE, prof. dr hab. hab. Tadeusz Kudłacz.

Osobne gratulacje i podziękowania otrzymali absolwenci, którzy swoim zaangażowaniem wspierali Instytut Ekonomiczny i Uczelnię działając m.in. w kołach naukowych.

Dziś absolwent, po obronie pracy licencjackiej na kierunku Ekonomia finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomicznym, ale gdy przystąpił do rywalizacji był studentem naszej Uczelni.

Konkurs Młody Ekonomista, organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) jest adresowany do młodych osób które pasjonują jest ekonomią i towarzyszącym jej zjawiskom społeczno-gospodarczym, a celem wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Temat wiodący tegorocznej – 11. edycji konkursu sformułowano następująca: „Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?”

Kacper Tokarczyk długo zwlekał z decyzją o przystąpieniu do rywalizacji. Zdecydował się tuż przed upływem terminu nadsyłania prac. W trzy doby napisał 20 stron opracowania zgodnie z wymogami pracy dyplomowej. Swój konkursowy referat zatytułował: „Polska jako państwo opiekuńcze, a długodystansowe perspektywy rozwoju w obliczu „czarnych łabędzi”.

Pierwszego miejsca się nie spodziewał. Kapituła konkursu pracująca pod przewodnictwem dr. hab. Leszka Balcerowicza (Szkoła Główna Handlowa, TEP) oceniła, iż praca studenta z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zasługuje na pierwsze miejsce.

Kacper Tokarczyk ma satysfakcję podwójną. Pierwsze miejsce to 6 tys. zł nagrody, ale większe zadowolenie ma z tego tytułu, iż zalety jego pracy tak wysoko ocenili naukowcy z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej.

Gala konkursu i wręczenie nagród dopiero w październiku.

Kacper Tokarczyk żyje jeszcze także obroną pracy dyplomowej.

Jej temat: „Pieniądz w ujęciu historycznym a kryzys finansowy w ujęciu austriackiej szkoły ekonomii”. Promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Surówka, a recenzentką dr Aneta Oleksy-Gębczyk.

Kacper Tokarczyk już niemal zdecydował: studia magisterskie. Od kilku miesięcy pracuje w kancelarii audytorskiej i rozważa jeszcze: czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (od października - Akademia Nauk Stosowanych), czy może Kraków – Uniwersytet Ekonomiczny? Pewien jest, że zaocznie.

Uwaga!!!

Sekretariat Instytutu Ekonomicznego
funkcjonuje w nowym budynku

Al. Wolności 38

(Piętro 1)

w godzinach 9.00 - 14.00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty Kandydatów w sali 0.17

21 lipca 2022 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się seminarium pt. „Stary Sącz w oczach absolwentów Instytutu Ekonomicznego PWZS w Nowym Sączu”.

Wśród zgromadzonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ, dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Jarosław Handzel – członek Rady Uczelni oraz Stanisław Pasoń radny Sejmiku WM.

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • „Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstw w gminie Stary Sącz” – Wnioski z pracy magisterskiej zaprezentowała Wiktoria Szewczyk, promotorem pracy był dr Marek Reichel.
 • „Analiza i ocena atrakcyjności lokalizacyjnej miasta i gminy Stary Sącz” – Wyniki pracy licencjackiej przedstawiła Dominika Ligas, promotorem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Seminarium zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy współpracy z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem i Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.

Spotkanie prowadził dr Jarosław Handzel.

źródło: https://biblioteka-starysacz.pl/stary-sacz-w-oczach-absolwentow-instytutu-ekonomicznego-pwzs/

 

Absolwenci Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu

Także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu lipiec to gorący czas dla studentów kończących naukę, to dni obron prac dyplomowych, tak po studiach pierwszego jak i drugiego stopnia.

W naszej Uczelni rok akademicki 2021/2022 ukończyło lub ukończy naukę przystępując do końcowego egzaminu ok. 930 osób, w tym: ok. 650 na wszystkich kierunkach na studiach pierwszego stopnia, ok. 230 osób na studiach drugiego stopnia i ok. 40 na jednolitych studiach magisterskich – kierunek Fizjoterapia w Instytucie Kultury Fizycznej.

W Instytutach przedstawia się to następująco:

 • Instytut Ekonomiczny: 163 osób - studia I stopnia, 43 osoby - studia II stopnia;
 • Instytut Języków Obcych: 75 osób - studia I stopnia;
 • Instytut Pedagogiczny: 89 - studia I stopnia, 61 - studia II stopnia;
 • Instytut Zdrowia: 121 - studia I stopnia, 48 - studia II stopnia;
 • Instytut Kultury Fizycznej: 32 - studia I stopnia, 44 osoby na jednolitych studiach magisterskich;
 • Instytut Techniczny: 170 - studia I stopnia, 83 - studia II stopnia.

We czwartek, również na korytarzach Instytutu Ekonomicznego – jeszcze wynajmowanym budynku, w Ciciubabce, dało się odczuć – choć bez przesady – egzaminacyjną gorączkę. Kończących studia egzaminowało kilka komisji.

Studenci kierunku E-administracja bronili prace dyplomowe przed komisją której przewodniczyła zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego dr Honorata Trzcińska, a zasiadali w niej także: prorektor Uczelni, dr Marek Reichel i promotor – dr Jarosław Handzel.

Członkowie komisji gratulowali zdanego egzaminu, podkreślając dobre i bardzo dobre przygotowanie tak dyplomowych prac licencjackich, jak i odpowiedzi. Życzyli, już byłym studentkom, udanych wakacji, ale też zachęcali do podjęcia studiów na drugim stopniu na kierunkach oferowanych przez Instytut Ekonomiczny, już w nowym, okazałym i nowoczesnym obiekcie wybudowanym dla Instytutu i – co ważniejsze – w Uczelni, które od 1 października będzie się nazywała Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Podsumowanie

22 czerwca 2022 r. odbyło się seminarium kół naukowych Instytutu Ekonomicznego pn.: "Gospodarka  - Społeczeństwo - Środowisko – okiem młodych naukowców". Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeusz Kudłacz witając gości i uczestników zapowiedział, iż to pierwsze seminarium studenckich kół naukowych działających w Instytucie podsumowujące ich roczne dokonania. Instytut będzie je organizował każdego roku. Na zakończenie kolejnego, 25. roku akademickiego Uczelni planowane jest seminarium międzynarodowe.

Celem, który przyświecał organizatorom była popularyzacja i prezentacja zainteresowań naukowych studentów Instytutu Ekonomicznego zaangażowanych w działalność sześciu kół naukowych funkcjonujących w instytucie, tj:

 • Koła Naukowego E-administracji,
 • Koła Naukowego Akredytywa,
 • Koła Naukowego „Marketer”,
 • Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego,
 • Akademickiego Koła Turystycznego Kuklik,
 • Dziennikarskiego Koła Naukowego.

Łącznie wygłoszono 13 referatów o tematyce odpowiadającej zainteresowaniom studentów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się:

 • Wybrane aspekty działalności samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, Wiktor Kordas,
 • E-usługi w jednostkach administracji publicznej, Natalia Szczepaniak,
 • Analiza wstępna sprawozdania finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA S.A., Alicja Wojcieszak,
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy mikroprzedsiębiorcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, Aneta Homoncik,
 • Kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw w czasach pandemii Covid-19 na podstawie sprawozdań finansowych firm Mercator Medical S.A. oraz Orbis S.A., Jarosław Janisz,
 • Profil osobowy pracownika w procesie rekrutacji i selekcji oraz jego znaczenie w doborze stanowiska pracy, Paulina Popiołek,
 • Obszar funkcjonalny szansą rozwoju dla układów terytorialnych. Przykład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, Justyna Janik,
 • Problematyka rozwoju obszaru Polski Wschodniej jako makroregionu o szczególnej interwencji w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, Agnieszka Pękala,
 • Oddziaływanie ruchu turystycznego na życie mieszkańców gminy Stary Sącz, Wiktoria Szewczyk,
 • Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych, Karolina Pajor,
 • Narzędzia komunikacji marketingowej a rozwój ośrodków sportu i rekreacji na przykładzie branży jeździeckiej, Marianna Rola,
 • Personifikacja przedsiębiorstw, Anna Surówka.

Wśród uczestników Seminarium był również student z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus, który zaprezentował referat nt. How to integrate student after Covid-19 – a project idea according to the PCM methodology, Marco Frigo (University of Verona).

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

 • dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia,
 • dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju,
 • mgr Halina Marcisz, kwestor.

Na widowni zasiedli wykładowcy, studenci Instytutu Ekonomicznego a także członkowie ich rodzin. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja i sesja Q&A. Artykuły z wystąpień ukażą się w zeszytach studenckich – publikowanych przez wydawnictwo PWSZ w Nowym Sączu. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Instytutu Ekonomicznego a moderatorem spotkania była mgr Paulina Rydwańska.

Wszystkim prelegentom gratulujemy interesujących wystąpień i już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym seminarium! Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.

Seminarium pt.

„Absolwent na sądeckim rynku pracy” – sprawozdanie z wydarzenia

W dniu 07 czerwca br. odbyło się organizowane corocznie przez Instytut Ekonomiczny seminarium pt. „Absolwent na sądeckim rynku pracy”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, jak również absolwenci Instytutu Ekonomicznego.

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

 • Pani Kinga Rysiewicz, kontroler w Motionitalia Sp. z o.o., absolwentka Instytutu Ekonomicznego
 • Pan Arkadiusz Stępka, absolwent Instytutu Ekonomicznego
 • Pani Zuzanna Długosz, absolwentka Instytutu Ekonomicznego.

Słuchaczami spotkania byli wykładowcy i studenci Instytutu Ekonomicznego.

 

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • zmienność, jako stały element rynku pracy i dostosowanie jako recepta na sukces,
 • kluczowe kompetencje przyszłego rynku pracy,
 • absolwenci Instytutu Ekonomicznego na swoim przykładzie zaprezentowali proces wchodzenia na rynek pracy i pozostawania na nim, dzielili się własną receptą na sukces.

Spotkanie ma na celu zainicjowanie dialogu na temat lokalnego rynku pracy oraz przedstawienie problematyki z perspektywy służb zatrudnienia, pracodawców a także pracowników.

Wszystkim prelegentom i słuchaczom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i już teraz zapraszamy na seminarium w przyszłym roku!!!