UBEZPIECZENIA / ODSZKODOWANIA STUDENTÓW

Drodzy studenci witamy Was w nowym, rozpoczynającym się roku akademickim. Informujemy, że macie możliwość ubezpieczenia się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w roku akademickim 2019/2020 poprzez naszą organizację.

Firmą ubezpieczeniową, z którą co roku podpisujemy umowę jest Towarzystwo Ubezpieczeń SA InterRisk Vienna Insurance Group. Oczywiście ubezpieczenie nie jest obowiązkowe i możecie ubezpieczyć się "na własną rękę" w innej firmie tego typu jednakże zachęcamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez InterRisk. W przypadku odbywania przez Was praktyk studenckich jest to obowiązkowe.

Jeżeli jesteś starostą roku to skonsultuj się ze studentami z twojej grupy/roku w celu zebrania od nich informacji o chęci ubezpieczenia się oraz niezbędnych danych (imię oraz nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania - listy do pobrania poniżej, listy imienne NNW oraz listy imienne OC składamy w formie PAPIEROWEJ (tabele należy sobie POWIĘKSZYĆ), natomiast listy elektroniczne w formie ELEKTRONICZNEJ OSOBNO dla NNW i OSOBNO DLA OC i należności pieniężnej, która w tym roku przedstawia się następująco:

Ubezpieczenie od NNW 33 zł/os.

Ubezpieczenie od OC 10 zł/os.

Ubezpieczenie obejmuje w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2020, zarówno na uczelni jak i poza nią!!!!

 

Listy wraz z zebraną kwotą prosimy przynieść do biura URSS mieszczącego się w Domu Studenta przy ulicy Długosza, w godzinach funkcjonowania biura!

Imienne listy studentów do pobrania i wypełnienia znajdują się poniżej:

Lista NNW (Oddać w wersji papierowej jak i elektronicznej)

plik.NNW


Lista OC (Oddać w wersji papierowej)

plik.OC

 

ODSZKODOWANIA STUDENTÓW

Aby uzyskać odszkodowanie należy uzupełnić wniosek - wersja podstawowa:

Plik.roszczenie_-edu-plus7_M3_ikonki

Wniosek wraz z kserokopią dokumentacji medycznej i kserokopią dowodu osobistego należy zanieść do biura - w godzinach pracy URSS.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW i OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne poniżej:

Plik. zał._1_-_OWU_EDU_PLUS_2017-Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW

Plik. OWU OC W ZYCIU PRYWATNYM XII 2015- Ogólne Warunki Ubezpieczenia