Zarządzenia

 

2022

Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych przez studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy ubiegającego się o przyjecie na studia prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w w Nowym Sączu

załącznik do Zarządzenia Nr 50/2022 - Zasady przeprowadzania weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przez studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy ubiegającego się o przyjecie na studia prowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w w Nowym Sączu

 

Zarządzenie Nr 49/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów

Zarządzenie Nr 48/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 23/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora

Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zaliczania w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych tj. na kierunkach „Fizjoterapia”, „Pielęgniarstwo” oraz „Ratownictwo medyczne” z uwagi na wykonywanie czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

2021

Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie przyznawania nagrody rektora dla studentów

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 23/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora

 

Zarządzenie Nr 90/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 68/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzonego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2021/2022”

załącznik do Zarządzenia Nr 65/2021 Instrukcja organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzonego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 56/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 41/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia ramowego regulaminu dyplomowania studentów

Załączniki do Zarządzenia Nr 39/2021

Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 czerwca 2021 r.w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji weryfikacji efektów uczenia się w trakcie,przeprowadzanych w trybie zdalnym,zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

załącznik

 

Zarządzenie Nr 7/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu prowadzonego w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021”

załącznik

 

2020

Zarządzenie Nr 139/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2020/2021” oraz „Instrukcji przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2020/2021”

Zarządzenie Nr 114/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 października 2020 r.zmieniające zarządzenie w sprawie określenia „Regulaminu korzystania z usługi Microsoft Office 365 A1 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

Zarządzenie Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 96/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

Zarządzenie Nr 95/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów

Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2020

Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w trakcie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 przeprowadzanych poza siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację

Zarządzenie Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia „Regulaminu korzystania z usługi Microsoft Office 365 A1 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”

załącznik

ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

2019

ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej szkole zawodowej w Nowym Sączu"

ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie opłat za usługi edukacyjne

ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów

 

2018

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Informatyka

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

 

2017

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne