Regulamin

Zarządzenie Nr 102/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 94/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - uzgodniony w dniu 23 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 98/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Druki do pobrania

Oświadczenie pracownika o wysokości przychodu

Preliminarz

Zasady dofinansowania świadczeń

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ("Wczasy pod gruszą")

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dziecka pracownika

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o przyznanie pożyczki

Umowa pożyczki

Zasady przyznawania świątecznych świadczeń pieniężnych

Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego