Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej

 

kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej

 

Studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Ocena pracy dyplomowej

Recenzja pracy dyplomowej