Jako absolwenci naszej Uczelni macie Państwo również możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Akademickie Biuro Karier:

 1. Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego;
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą;
 3. Twoja przyszłość, twoja kariera;
 4. Metody poszukiwania zatrudnienia;
 5. Analiza rynku pracy;
 6. Sztuka planowania czasu;
 7. Sztuka mówienia i prezentacji.

Przyjdź, dzwoń lub pisz. Zapraszamy!!!!

 

Czym jest Klub Absolwenta?

"Klub Absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest nową inicjatywą, której celem jest integracja absolwentów Uczelni, których po 21 latach funkcjonowania Uczelni jest już niemal 18 000. Jego misją jest przede wszystkim pogłębianie więzi koleżeńskich nawiązanych podczas studiów. Celem utworzenia Klubu, oprócz integracji środowiska akademickiego, jest także wypełnianie obowiązków, jakie nakłada na wszystkie uczelnie w Polsce znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – do obowiązków tych należy głównie monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

Co daje członkostwo w Klubie Absolwenta?

Członkostwo w Klubie Absolwenta jest dobrowolne i bezpłatne, a daje następujące korzyści:

 • dostęp do bezpośredniej informacji o aktualnych wydarzeniach w Uczelni;
 • możliwość otrzymywania zaproszeń do udziału w różnorodnych spotkaniach, np. konferencjach i seminariach naukowych, Sądeckich Konwersatoriach Naukowych czy wystawach artystycznych organizowanych w PWSZ;
 • możliwość otrzymywania ofert pracy Akademickiego Biura Karier PWSZ;
 • dostęp do informacji o ofercie edukacyjnej PWSZ w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jak przystąpić do Klubu Absolwenta?

Do Klubu można przystąpić w każdej chwili. Aby to zrobić, należy jedynie wypełnić poniższy formularz - zajmie to zaledwie jedną minutę.