Skład Rady Uczelni I Kadencji

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr inż. Janusz Komurkiewicz

Przewodniczący Rady Uczelni

mgr Krzysztof Juryk

Członek Rady Uczelni

mgr Joanna Walter

Członek Rady Uczelni

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

dr Jarosław Handzel

Instytut Ekonomiczny

dr hab. Zenon Jabłoński, prof. PWSZ

Instytut Techniczny

dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. PWSZ

Instytut Zdrowia

Aleksandra Lang

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Komunikaty:

 KOMUNIKAT Nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu procedury wskazywania kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu