Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2018 r.

1-63

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2018  03.01.2018 r.  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2018  04.01.2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018  
3/2018 11.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2018  15.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2018  15.01.2018 r.  w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego w 2017 roku  
 6/2018  19.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 7/2018  23.01.2018 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
8/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
9/2018 31.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 10/2018  02.02.2018 r.  w sprawie powołania Zespołu eksperckiego  
11/2018 06.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2018 06.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
13/2018 09.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
14/2018 16.02.2018 r. w sprawie ustalenia rekrutacji uzupełniającej na semestr letni roku akademickiego 2017/2018  
 15/2018  21.02.2018 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
16/2018 21.02.2018 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych  
17/2018 26.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
18/2018 27.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów  
19/2018 05.03.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. orderów, odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego oraz nagród  
20/2018 14.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
21/2018 14.03.2018 r. w sprawie zasad rachunkowości dotyczących ewidencji środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych  
22/2018 21.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
23/2018 03.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
24/2018 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji rektorskiej  
25/2018 11.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
26/2018 12.04.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
27/2018 18.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
28/2018 20.04.2018 r. w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  
29/2018 26.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
30/2018 27.04.2018 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2018/2019  
31/2018 27.04.2018 r. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2018/2019  
32/2018 27.04.2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019  
33/2018 27.04.2018 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2018/2019  
34/2018 27.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
35/2018 10.05.2018 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
36/2018 11.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych  
37/2018  11.05.2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne   
38/2018 23.05.2018 r.

w sprawie ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

 

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

 
39/2018 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku „Transport i logistyka” w roku akademickim 2018/2019  
40/2018 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku „Zarządzanie” w roku akademickim 2018/2019  
41/2018 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku „Dietetyka” w roku akademickim 2018/2019   
42/2018 25.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
43/2018 01.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
44/2018 01.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
45/2018 05.06.2018 r. w sprawie zmiany w regulaminie pracy  
46/2018 12.06.2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019  
47/2018 20.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
48/2018 22.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
49/2018 25.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
50/2018 25.06.2018 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia  
51/2018 02.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
52/2018 05.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
53/2018 05.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
54/2018 06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
55/2018 06.07.2018 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
56/2018 06.07.2018 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
57/2018 06.07.2018 r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

 
58/2018  06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej   
59/2018 06.07.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Pedagogicznym   
60/2018  10.07.2018 r. w sprawie przeznaczenia dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych za przyjęcie na studia najlepszych maturzystów   
61/2018 24.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
62/2018 24.07.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019, związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów  
63/2018 24.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej