1-50

 Numer  uchwały  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2018  16.03.2018 r.  w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Andrzeja Bałandy auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu i wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy upamiętniającej Profesora  
 2/2018  16.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Filologia”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g 

 
 3/2018  16.03.2018 r.  w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy w praktyce” na studiach podyplomowych oraz uchwalenia programu kształcenia  
 4/2018  16.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2018/2019   
 5/2018  16.03.2018 r.

 w sprawie zatwierdzenia „Uczelnianego Programu Rozwojowego na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”, w związku z realizacją projektu edukacyjnego o charakterze praktycznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik

 
 6/2018  16.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2018 rok

załącznik 

 
 7/2018  16.03.2018 r.

w sprawie oceny okresowej funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik 

 
8/2018 25.05.2018 r. w sprawie utworzenia kierunku „Informatyka” na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym   
 9/2018  25.05.2018 r.

w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Informatyka”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik 

 
10/2018 25.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Zarządzanie”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
11/2018 25.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla tworzonego kierunku „Transport i logistyka”, na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym  
12/2018 25.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany opisu efektów kształcenia określonego dla kierunku „Mechatronika”, na studiach drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik

 
13/2018 25.05.2018 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „bionika w systemach mechatronicznych”, na kierunku „Mechatronika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym  
14/2018 25.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Mechatronika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 2c

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

załącznik nr 3c

 
15/2018 25.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Zarządzanie i inżyniera produkcji”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

 
16/2018 25.05.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w planie studiów dla kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 

 
17/2018 25.05.2018 r.  w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „doradztwo zawodowe” na kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
18/2018 25.05.2018 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „pedagogika resocjalizacyjna” na kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym Na   
19/2018 25.05.2018 r. w sprawie likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Pedagogicznym   
20/2018 25.05.2018 r.  w sprawie likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonej w Instytucie Technicznym  
 21/2018 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w roku akademickim 2019/2020  
 22/2018 25.05.2018 r.  w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, kierunku „Transport i logistyka”, w roku akademickim 2018/2019  
23/2018 25.05.2018 r.  w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, kierunku „Zarządzanie”, w roku akademickim 2018/2019  
24/2018 25.05.2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym, kierunku „Dietetyka”, w roku akademickim 2018/2019   
25/2018 25.05.2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego  
26/2018 25.05.2018 r.  w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”  
 27/2018  25.05.2018 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym  
 28/2018  25.05.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie za 2017 rok   
 29/2018 25.05.2018 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok  
 30/2018 25.05.2018 r.

 w sprawie zatwierdzenia „Uczelnianego Programu Rozwojowego na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”, w związku z realizacją projektu edukacyjnego o charakterze praktycznym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
31/2018 29.06.2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019  
32/2018 29.06.2018 r.

w sprawie uchwalenia programu studiów, w tym planu studiów dla kierunku „Informatyka”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 
33/2018 29.06.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Informatyka”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 3.1

 
34/2018 29.06.2018 r.  w sprawie zniesienia specjalności kształcenia „wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną” na kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
35/2018 29.06.2018 r.  w sprawie zniesienia specjalności kształcenia „nauczanie początkowe z językiem angielskim” na kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
36/2018 29.06.2018 r.  w sprawie zniesienia specjalności kształcenia „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” na kierunku „Pedagogika”, na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
37/2018 29.06.2018 r.  w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną” na kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
38/2018 29.06.2018 r.  w sprawie utworzenia specjalności kształcenia „edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim” na kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
39/2018 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny  
40/2018 29.06.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Pedagogika”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 2c

załącznik nr 2d

załącznik nr 2e

załącznik nr 2f

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

załącznik nr 3c

 
41/2018 29.06.2018 r. w sprawie zniesienia specjalności kształcenia „edukacja medialna z elementami dziennikarstwa” na kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym  
42/2018 29.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, profil praktyczny  
43/2018 29.06.2018 r.

w sprawie uchwalenia zmian w programie studiów, w tym planie studiów dla kierunku „Pedagogika”, studia drugiego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1

załącznik nr 2a

załącznik nr 2b

załącznik nr 3a

załącznik nr 3b

 
44/2018 29.06.2018 r.

 w sprawie uchwalenia zmian w planie studiów dla kierunku „Wychowanie fizyczne”, studia pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

 
45/2018 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w roku akademickim 2018/2019   
46/2018 29.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2018 rok   
47/2018 29.06.2018 r.  w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakup literatury dla kierunku „Informatyka”  
 48/2018  28.09.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego   
 49/2018 28.09.2018 r.  w sprawie likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Ekonomicznym  
50/2018 28.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, dla studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na rok akademicki 2018/2019