2008

Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z 2008 roku.

Uchwały

Uchwala Nr 1/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 2/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 3/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 4/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 5/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 6/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 7/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 8/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 9/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 10/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 11/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 12/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 13/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 14/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 15/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 16/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 17/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 18/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 19/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 20/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 21/2008 z 22 lutego [doc]

Uchwala Nr 22/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 23/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 24/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 25/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 26/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 27/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 28/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 29/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 30/2008 z 18 kwietnia [doc]

Uchwala Nr 31/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 32/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 33/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 34/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 35/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 36/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 37/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 38/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 39/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 40/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 41/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 42/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 43/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 44/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 45/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 46/2008 z 20 czerwca [doc]

Uchwala Nr 47/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 48/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 49/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 50/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 51/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 52/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 53/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 54/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 55/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 56/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 57/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 58/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 59/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 60/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 61/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 62/2008 z 26 września [doc]

Uchwala Nr 63/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 64/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 65/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 66/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 67/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 68/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 69/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 70/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 71/2008 z 21 listopada [doc]

Uchwala Nr 72/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 73/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 74/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 75/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 76/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 77/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 78/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 79/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 80/2008 z 19 grudnia [doc]

Uchwala Nr 81/2008 z 19 grudnia [doc]