Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 w dniu 20 marca 2019 r. w godz. 8:30-13:00.

Akcja prowadzona jest na rzecz chorych i ofiar wypadków pod hasłem "100 litrów krwi na 100-lecie Policji". Oddana krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.