21. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

5 października 2018 r. o godz. 11.00

w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy

przy Al. Wolności 40 w Nowym Sączu

Msza Św. godz. 9.30 w Kościele Św. Kazimierza, Plac Kazimierza 1

 

Program uroczystości:

 • Hymn Państwowy
 • Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora dra hab. inż. Mariusza Cygnara
 • Immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus Igitur
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wręczenie odznaczeń i medali
 • Nominacje do tytułu „Belfer instytutu”
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dra hab. Zbigniewa Szyguły „Hipoksja – nie tylko dla sportowców”
 • Gaude Mater Polonia
 • Koncert kapeli góralskiej „Ciupaga”