Dnia 16 maja 2018 r., godz. 8.00, w auli Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się

Sądeckie Konwersatorium Naukowe nt.: "Kompetencje kluczowe nowym wyzwaniem współczesnej edukacji".

Prowadzący: mgr Aneta Małecka-Poręba oraz mgr Magdalena Kiełbasa.

Serdecznie zapraszamy, Wstęp Wolny!