Skład Konwentu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
kadencja 2015 – 2019

 

Przedstawiciele samorządu terytorialnego

Ryszard Nowak – prezydent miasta Nowego Sącza

Marek Pławiak – starosta powiatu nowosądeckiego

Przedstawiciele pracodawców

Beata Martuś-Kołbon – przedstawiciel prezesa firmy „Fakro” sp. z o.o.

Eliza Malczak-Turek – przedstawiciel prezesa firmy „Wiśniowski” sp. z o.o. S.K.A.

.............................. – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu

Mariola Pawlak – dyrektor Centrum Rehabilitacji Tukan w Nowym Sączu

Andrzej Hasslinger – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu

Przedstawiciele Uczelni

Mariusz Cygnar – rektor

Halina Potok – prorektor ds. studenckich i kształcenia

Marek Reichel – prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy

Zbigniew Gorgosz – kanclerz

Zbigniew Ślipek – rektor poprzedniej kadencji

Janusz Pater – prorektor poprzedniej kadencji

Renata Żabecka-Chowaniec – delegat uczelnianych związków zawodowych

Przedstawiciele innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń

Halina Zarotyńska – przewodnicząca Nowosądeckiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zygmunt Berdychowski – prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”

Aleksander Giertler – prezes zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej

Teresa Igras – dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Pekao S.A.

Władze Konwentu

Zygmunt Berdychowski – przewodniczący

Marek Pławiak – z-ca przewodniczącego