W dniach 24-25 czerwca 2019 r. w siedzibie Politechniki Lwowskiej we Lwowie odbyło się spotkanie władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Humanistycznej w Jarosławiu z władzami tamtejszej Uczelni. W spotkaniu uczestniczył: ze strony PWSZ JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.nadzw., a z strony PWSTH JM Rektor dr. hab. Krzysztof Rejman. Politechnikę Lwowską reprezentowali: prof. Oleh Matviykiv - Prorektor ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej oraz Prof. Petro Stakhiv-Dziekan Wydziału Elektrycznego. Celem spotkania było omówienie możliwości i warunków intensyfikacji wspólnych działań, jak również podpisanie trójstronnego porozumienia, dotyczącego współpracy naukowo badawczej. Spotkanie było okazją do zacieśnienia współpracy międzynarodowej pomiędzy Uczelniami, co jest niezbędnym elementem sprzyjającym dalszemu rozwojowi PWSZ w Nowym Sączu, m.in. w obszarze nauk technicznych. Władze wszystkich Uczelni potwierdziły chęć aplikowania o zewnętrzne dotacje, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie wspólnych projektów badawczych.
Podjęcie tego typu przedsięwzięć jest wyjściem naprzeciw nowemu modelowi szkolnictwa wyższego, co jednoznacznie przekłada się na umiędzynarodowienie procesu kształcenia.