W dniu 15 marca 2019 r. władze Uczelni podpisały porozumienie o objęciu patronatem naukowym Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Jest to kolejna ze szkół średnich, która dołączyła do 19 szkół partnerskich współpracujących obecnie z PWSZ w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy – doc. dr Marek Reichel. Liceum reprezentowali mgr Mariusz Tokarczyk – Dyrektor i Jarosław Mleczko – Prezes Fundacji Bezpiecznie do celu.
W ramach współpracy Uczelnia zobowiązała się do wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Podpisane porozumienie niesie za sobą także szereg możliwości m.in. zaproszenia uczniów Liceum do udziału w organizowanych przez PWSZ w Nowym Sączu wydarzeniach sportowych i kulturalnych, konferencjach naukowych, seminariach, czy wykładach otwartych. Obie instytucje zobowiązały się wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.